Innsikt

Scenekunstner Christophe Meierhans ser på teateret som et ideelt sted for politiske eksperimenter. Det er et sted der mennesker samles i den hensikt å tro det de blir fortalt, også det de ikke ville tatt på alvor andre steder. I Some Use for Your Broken Claypots førte han publikum inn i en diskusjon om grunnlaget for en ny grunnlov, i A Hundred Wars to World Peace tok publikum del i en anarkistisk, kollektiv matlagingsseanse. Og nå, med Trials of Money, utgjør publikum medlemmene i en domstol som reiser tiltale mot en ting, nemlig penger. Gjennom utspørring av vitner blir tilskuerne pålagt det alvorlige ansvaret å avgjøre hvorvidt pengene kan dømmes eller ei. Velkommen til Tribunal for Semi-Humane Mennesker!

Intervjuet med Christophe Meierhans er forfattet av Eva Decaesstecker (Kaaitheater, April 2018).

Ragnar Fjelland holdt et fantastisk foredrag på Rein Bonus (hør podcasten her) om den på mange måter tragiske figuren og astronomen Tycho Brahe i forbindelse med operaen om ham, som Ursus Produksjoner satte opp i mai for to år siden. Nå har han gjort den om til en artikkel for oss.

Ofte kan hangen til en sammenhengede teori om verden stå i veien for å se hvordan verden henger sammen. Og lite visste vi om at Brahes forskning dels ble holdt i live under tvang av norske bønder i Nordfjord. Dette korte sveipet innom vitenskapshistorien kan dessuten tjene som et berikende bakteppe for å oppleve den digitale stjernehimmelen til Annie Dorsen i The Great Outdoors, som har nordisk premiere denne uka.

 

BIT Teatergarasjen er medlem i Balansekunst – en forening med mer enn 60 musikk- og kulturorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv.

Vi deler Balansekunst sine visjoner om å dele kunnskap, erfaringer og ideer for å gå videre i det praktiske likestillings- og mangfoldsarbeidet i kulturlivet. Tida er inne for å slutte å diskutere hvorvidt fraværet av mangfold er et problem. Hvordan rekrutterer vi flere minoriteter? Hvordan endrer vi innarbeidete holdninger? Hva kan bryte mønstrene og strukturene som er med på å skape kjønnsubalansen i kulturlivet?

 

Vil du ha et privat én-til-én møte med kunsteren Raquel André? I forbindelse med forestillingen Collection of Lovers samler Raquel på sjeldne øyeblikk. I forsøk på å bevare det forgjengelige inviterer hun folk hun ikke kjenner til å tilbringe en time alene med henne. Forestillingen samler nye møter hvert sted den reiser til. Nå har du muligheten til å møte henne i Bergen. 

I månedsskiftet februar/mars får vi besøk av den portugisiske kunstneren Raquel André med prosjektene Collection of Lovers og Collection of Artists. I en periode på 4 år er hun en av flere europeiske kunstnere som blir støttet av det europeiske nettverket apap - performing Europe 2020. Her svarer hun på tre spørsmål som ble stilt til alle apap-kunstnerne ved innledningen av prosjektet i 2016.

I februar får vi besøk av Marta Navaridas & Alexander Deutinger med forestillingen Your Majesties. I en periode på 4 år er de blant flere europeiske kunstnere som blir støttet av det europeiske nettverket apap - performing Europe 2020. Her svarer de på tre spørsmål som ble stilt til alle apap-kunstnerne ved innledningen av prosjektet i 2016.

Årets festival vart sparka igang i går -med Sentralbadetmagi, Bergens eiget ungdomskompani for samtidsdans, Noregs kompani for samtidsdans og kunstnarisk Skype-kommunikasjon.

Etterpå kunne vi nyte festivalatmosfæren i ambiente omgivnadar i Oktobar.

Tenk å få henge med så mange kule festivalgjengarar!

(foto: Danny Willemns)

I sin forestillingssyklus The Red Pieces, undersøker Mette Ingvartsen forholdet vårt til nakenhet og seksualitet i dagens samfunn. BIT Teatergarasjen har fra før av presentert forestillingen 69 Positions (Oktoberdans 2014) og 7 Pleasures (Oktoberdans 2016)

”I use a soft tone, even though the things I ask sometimes come close to the edge of what is comfortable” - Mette Ingvartsen.

Mette Ingvartsen er artist-in-residence ved Kaaitheater i Brussel i perioden 2013 til 2016. Intervjuet under baserer seg på en samtale mellom Ingvartsen og Katleen Van Langendonck (Kunstnerisk leder, Kaaitheater) & Eva Decaesstecker (Kommunikasjon, Kaaitheater) og ble først publisert på Kaaitheaters nettsider.

Forestillingen Scènes de la vie conjugale er avlyst da en av skuespillerne på grunn av helsemessige årsaker er forhindret fra å reise til Norge.