Sammen for endring

Artikkelbilde

BIT Teatergarasjen er medlem i Balansekunst – en forening med mer enn 60 musikk- og kulturorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv.

Vi deler Balansekunst sine visjoner om å dele kunnskap, erfaringer og ideer for å gå videre i det praktiske likestillings- og mangfoldsarbeidet i kulturlivet. Tida er inne for å slutte å diskutere hvorvidt fraværet av mangfold er et problem. Hvordan rekrutterer vi flere minoriteter? Hvordan endrer vi innarbeidete holdninger? Hva kan bryte mønstrene og strukturene som er med på å skape kjønnsubalansen i kulturlivet?

 

04. mai 2018
Av BIT Teatergarasjen

Sammen med medlemmene jobber vi for endring gjennom konkrete tiltak, kartlegging, tallfesting, målrettet rekruttering, bevisstgjøring og politisk påvirkningsarbeid.

Etter #metoo-kampanjene høsten 2017 opprettet Balansekunst Rådgivningstelefonen – et gratis lavterskeltilbud til de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Telefonen besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil kunne hjelpe deg med veiledning i saken og hvordan den kan håndteres videre. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym. Telefonen er åpen tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til 15.00, og nummeret er 940 87 929. 

Om du skulle oppleve trakassering på BIT Teatergarasjen sine arenaer, enten du er gjestende kunstner, kontoransatt, publikum, billettør, debattant, foredragsholder, produsent, tekniker eller annet, kan du også henvende deg til vårt verneombud som er Håvard Pedersen. Nå han på havard@bit-teatergarasjen.no / Telefon: 55232235 | Mobil: 99228776. 

Er du usikker på om du har opplevd, utøvd eller vært vitne til seksuell- eller andre former for trakassering? 

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring. Det kan også skje via sosiale medier eller andre apper. 

Om du lurer på hva du skal gjøre om du har opplevd eller vært vitne til trakassering, kan du finne noen veiledende råd på Balansekunst sine sider.

Gjennom økt bevissthet, kunnskap, retningslinjer og konkrete tiltak, vil vi være pådrivere for nødvendige endringer og trygge omgivelser i arbeidet med scenekunsten. Sammen med kreftene som nå er i sving tror vi forandring er mulig.

#ikkehososs