Artikkelbilde

I løpet av de siste tiårene har vi opplevd en teknologisk utvikling som har endret hvordan vi forholder oss til vår egen tidsbruk, og med dette også måten vi lever livene våre på. I løpet av en helt vanlig dag forholder vi oss til teknologi når vi kommuniserer, leser nyheter, reiser, når vi gjør innkjøp og når vi vil underholdes. For første gang i menneskehetens historie forholder vi oss til interaktive verdenskart, som oppdateres med våre egne og andres bevegelser i sanntid.

26. august 2020
Av Karoline Skuseth

 

Under Holbergdebatten 2019 uttalte den slovenske filosofen Slavoj Žižek at han ser på digital overvåkning som en like stor samfunnsutfordring som klimakrise og migrasjon. Ideen om at vi har fri tilgang til all verdens informasjon gjennom internett og digitale løsninger er under press – en enorm økonomi er tilknyttet informasjonsinnhenting, og i vår jakt på kunnskap og informasjon fungerer vi også som både vare og forbruker. Hva skjer når grensen mellom taktil virkelighet og teknologi viskes ut, og den virtuelle kroppen sidestilles med den fysiske?

Man kan ta til orde for at kunst, kultur og humaniora bør ta et ansvar for å stille spørsmål ved etiske og moralske konsekvenser knyttet til teknologisk utvikling. Kunsten har et samfunnsoppdrag som ytringsleverandør, mangfoldsarena, en forsamling der ulike scenarier kan tas opp til vurdering, et rom for å tenke sammen og samtidig.

I takt med automatisering og teknologisk nyvinning reformuleres også menneskets rolle. Vitenskap og forskning gjør oss i stand til å manipulere natur og kropp, og filosofier som transhumanisme griper tak i spørsmål som synes stadig mer virkelighetsnære å diskutere. Sentralt i ideen om transhumanisme står ideen om et bedre og lengre liv. Men på hvilken bekostning? De mest ekstreme tolkningene av begrepet transhumanisme beskriver hvordan man i et langtidsperspektiv kan overskride eller transcendere menneskearten og i praksis skape en ny art ved hjelp av robotikk og kunstig intelligens. Gradvis blir teknologiske overskridelser av menneskekroppen mer tilgjengelig – ved å ta humanismen et steg videre blir vi satt i stand til å overvinne naturen. Men hvor etterlater det definisjonen av hva det vil si å være menneske?

Det finnes mange etiske gråsoner forbundet med dette, som vi også kan overføre til scenekunstens funksjon som mulighetsrom. Finnes det grenser for hva som er riktig å forestille seg, undersøke og utforske? Når det etiske og filosofiske rammeverket rundt teknologisk nyvinning som regel utarbeides i etterkant, i halehenget, stadig på etterskudd siden utviklingen foregår i så rasende tempo, kan man risikere å trå så feil at det ikke er mulig å ta et steg tilbake?

Det er merkelig å tenke på at disse spørsmålene som er skissert over ble formulerte før verden stengte 12. mars. I lys av de siste månedenes erfaringer har mye av denne tematikken fått ny og direkte betydning. 

Vi har valgt å betrakte denne situasjonen som en mulighet til å tenke nytt på formater og egen praksis, og inviterer dere til et fullspekket, utfordrende og inspirerende diskursprogram med tittelen FUTUREBODIES.

Vi publiserer diskursprogrammet fortløpende de neste ukene. Ta gjerne kontakt med oss direkte hvis du har noen spørsmål i mellomtiden. 

Vi sees på festival!

 

Diskursprogrammet ved Oktoberdans 2020 kurateres og produseres av Karoline Skuseth og Ingrid Ellestad ved BIT Teatergarasjen i samarbeid med Maja Bergebakken Sundt (NO), Danja Burchard (DE/ES) og Knut Ove Arntzen (NO, Universitetet i Bergen).

 

 

DISKURSARRANGEMENTER - OKTOBERDANS 2020

Torsdag 22.10: 

SEMINAR (live/digitalt): Tid, transhumanisme og dramaturgi – hvordan, og hvor, danser en transhuman kropp? 

 

Fredag 23.10: 

SEMINAR (live/digitalt): Tid, transhumanisme og dramaturgi – hvordan, og hvor, danser en transhuman kropp? 

Late night happening med Håkon Hoffart

 

Lørdag 24.10:

Workshop med Siri Jøntvedt

Foredrag av Sara Bruteig Olsen: Når kroppen får tale - Et rhizomatisk foredrag

Late night happening - performance lecture med Cibelle Bastos: AEVTAR/Per-Form Deprogram

 

Søndag 25.10:

The DEN - Dance Expo Norway - Seminar om den kreative produsenten

De Naive - Island Express. Stedsspesifikk koreografi

 

Onsdag 28.10

Workshop med Ingri Fiksdal  

 

Fredag 30.10

PANDEMI SPESIAL - presentasjon av tekster

BOKLANSERINGER:

- Time has fallen asleep in the afternoon sunshine - A book on reading, writing, memory and forgetting in a library of living books

- New Dance House

- Into the City, Onto the Stage: Unlikely Collaborations in the Performing Arts

- And then the doors opened again

- Staging and recycling 

- Art as Force – publikasjon av et seminar om situasjonisme (Oktoberdans 2018)

- Det Marginale Teater

 

Lørdag 31.10

HALLUSINATORIET - Post-digital soaré med påkallelser, manifestasjoner, ikke-sporbare forestillinger og kollektive hallusinasjoner.

Avslutningsfest for Oktoberdans 2020

 

*Endringer kan (vil) forekomme