28.september - 1. januar
Teater
Ludvig Uhlbors
29. september
Rein Bonus
5.oktober - 1. januar
Dans
Gunilla Heilborn & Kim Hiorthøy
19. - 21. oktober
Foredrag
23. - 23. oktober
Seminar
15.november - 1. januar
Teater / Performance
Tea Tupajic
1.desember - 1. januar
Opera
Ursus produksjoner
19. oktober
Workshop
1. desember
Rein Bonus
7.september - 1. januar
Teater
Verk produksjoner
5. september
Rein Bonus
13.september - 1. januar
Teater
Christophe Meierhans