26.september - 1. januar
Opera
Ursus Produksjoner
21. - 21. september
Rein Bonus
17. oktober
Teater
17.–26. oktober
3.oktober - 1. januar
Teater
Raquel André
22.november - 1. januar
Teater
Kristinsdottir / Willyson
29. - 30. november
Teater
Findlay//Sandsmark
29.august - 1. januar
Teater
Neither Nor & Scènes Théâtre Cinéma
13.september - 1. januar
Teater
Winter Family