1. - 2. desember
Teater
Dewey Dell
19. - 28. oktober
Teater
Forced Entertainment
19. - 20. oktober
Teater
Alessandro Sciarroni
20. oktober
Teater / Performance
Burrows & Fargion
20. - 21. oktober
Teater
Sarah Vanhee
21. - 22. oktober
Teater / Performance
Finn Iunker
21. oktober
Konsert / Teater
Jacob Wren / PME
22. - 23. oktober
Teater / Performance
Spreafico Eckly
22. - 23. oktober
Teater
Verk produksjoner
23. oktober
Konsert / Teater
Jacob Wren / PME
28. oktober
Teater
Signe Becker & Ingvild Langgård
24. - 25. oktober
Teater
Ingvild Holm
28. oktober
Teater
Galerie
26. oktober
Teater
Happy Gorilla Dance Company
24. - 25. oktober
Dans
József Trefeli & Gábor Varga
27. - 27. oktober
Teater
Mykki Blanko
28. oktober
Konsert / Teater
Mellanmjölk productions
25. - 26. oktober
Teater
Dorothee Munyaneza
27. oktober
Konsert / Teater
Thea Hjelmeland
25. - 28. oktober
Teater / Performance
Tormod Carlsen
24. - 25. oktober
Teater
Alexandra Bachzetsis
27. - 28. oktober
Teater
Blind Spot
13. september
Dans
Marco Berrettini
15. - 16. september
Dans
Marco Berrettini
7. - 9. september
Teater / Performance
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / Fieldworks
17. - 18. november
Teater / Performance
A-project
25. - 26. august
Dans
Felix Ott & Bahar Temiz
7. - 8. oktober
Teater
Nicola Gunn