The days run away like wild horses over the hills (Charles Bukowski)

Artikkelbilde

Setningen over kan stå som referansepunkt når man oppsummerer de 10 siste årenes intense kamp for å omsider komme i eget hus igjen. Umiddelbart før (den fantastiske!) sommeren kom beskjeden vi har ventet på; Sentralbadet skal bli hjemmearena for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, yes!

28. august 2018
Av Sven Åge Birkeland

Det er allikevel ikke uten et visst vemod vi ser tilbake på alle disse årene med politiske utfordringer og tildels aktiv motstand mot samtidskunstbyen Bergen og alt det den står for, en status BIT Teatergarasjen i aller høyeste grad er en av de ypperste garantister for.

Midt i denne tristessen var det den søkende og aktive kjernen, teatrets innhold, vårt program, som til syvende og sist holdt oss oppe og alltid i politisk beredskap. Tålmodig ventet vi på at fornuften og motet skulle seire. Og mon tro om ikke en vesentlig del av teatrets kraft ligger her: Teatret er som et menneske som nettopp har våknet fra en depresjon: Alt som nettopp var vondt, føles plutselig fjernt.

Nå står høstens program for døren og det preges av stor tematisk og kunstnerisk spenn- vidde. Det lokale dansefeltet kommer med gode bud på hva fremtiden kan bringe innenfor et dansefelt i vekst med samarbeidsprosjektet DANS – en fest! Den store samtalen og de allmennmenneskelige politiske perspektivene løftes inn av et sterkt felt norske- (Verk Produksjoner/ Ludvig Uhlbors) og internasjonale (Christophe Meierhans/Tea Tupajić) scenekunstnere. Svensk-norsk kunstmusikksjarm og popkultur (Heilborn/Hiorthøy) og en forundringspakke av en opera for kids (Ursus Produksjoner) kompletterer en sesong som også bærer med seg en rekke fantastiske REIN BONUS- og Prøverommet-arrangementer. Man kan som publikum gni seg i hendene og ta sats...

Og om jeg med denne introduksjonen underkommuniserer at det også kommer en større-enn-noengang OKTOBERDANS, så bær over med meg. Poenget er – uansett – at nå gyver vi løs på en ny sesong som nok en gang skal få oss til å se hva det innebærer å være menneske idag; gårsdagen er arkivert og fremtiden starter nå. Det er mer enn spennende!

Velkommen til høstens sesong i BIT Teatergarasjen!
Sven Åge Birkeland
Teatersjef BIT Teatergarasjen