Oktoberdans diskursprogram

Artikkelbilde

I år har vi gitt diskursprogrammet på Oktoberdans navnet POSITIONS. Posisjoner er noe man gjerne forbinder med dans og kropp, men kan også tolkes mer abstrakt: uansett hvor vi står befinner vi oss i en posisjon i forhold til noen andre, noe annet. Man må kjenne sin egen posisjon for å kunne forstå andres ståsted. Vi mener at det er nødvendig å ta seg tid til å prøve å se på verden med andres blikk og erfaringer, for så å sammen kanskje puste noen åndedrag på en vind som blåser i riktig retning. 

14. oktober 2018
Av BIT Teatergarasjen

Det er lett å omgi seg med meningsfeller og liten motstand, men det er gjerne slik strukturer gjentas – dersom de ikke endres. Det siste årets me too-debatt er et soleklart eksempel på dette, der holdninger som har fått slå rot siden “det alltid har vært sånn” blir dratt ut i dagslys, børstet støv av og pusset opp med dagens etikk- og verdisyn. Vi må våge å ta de vanskelige samtalene, og våge å tro at mennesker kan bli bedre.

Den politisk engasjerte scenekunsten er en kjerne i det vi jobber med på BIT Teatergarasjen. Vi definerer det vi gjør som et humanistisk prosjekt, like mye som et kunstnerisk. Vi har ansvar for å gi plass til de underrepresenterte, det gjemte og det glemte.

Å anerkjenne at vi alle kommer fra ulike posisjoner og utgangspunkt er en forutsetning for en sunn samfunnsdebatt. Den offentlige samtalen stopper opp så snart alle er enige. Så lenge de ulike posisjonene er velfunderte og åpne nok til å ta sin motparts argumenter innover seg, er uenighet nyttig – vi ønsker oss derfor modige innspill fra unge idealister like mye som nøkterne og realistiske betraktninger fra erfarne debattanter.

Vi gaper høyt med vilje og skal innom store tema. I ACROSS AND BEYOND inviterer vi kunstnere og teoretikere til å pløye gjennom ulike spørsmål tilknyttet transseksualitet, kjønn og scenekunst. Hva skjer når grensen mellom kunstner og privatperson oppheves?

Vi vil etablere en forståelse for den situasjonistiske tradisjonen vi er preget av her i Bergen, når vi for første gang i norsk kontekst arrangerer et seminar om kunstretningen sett i et scenekunstperspektiv, under tittelen ART AS FORCE – situasjonisme og folkekunst. Den situasjonistiske bevegelsen har vært en viktig inspirasjon for gruppedannelser i Europa, deriblant Gruppe 66 i Norge, og er avgjørende for internasjonal forståelse av den nordiske estetikken. 

DANCE CRITICISM er en satsning som består av tre foredrag og en workshop om dansekunstkritikk i det offentlige ordskiftet, initiert av Performing Criticism Globally og Dansekritikerrørsla. Situasjonen for dansekritikk i Norge står i sterk kontrast til dansekunstens utvikling som sådan. Kritikken er en avgjørende stemme for hvordan vi både artikulerer og dokumenterer kunsten, for utviklingen av teori og diskurs, og som dokumentasjon for ettertiden. Under Oktoberdans 2018 arrangerer vi i lys av dette et seminar om dansekunstkritikk for norske og nordiske dansekritikere, med mål om å bidra til et faglig løft av dansekritikken i Norge. I år er vi også veldig glade for å kunne lansere en ny utgave av antologien KOREOGRAFI.

NEW BUSINESS MODELS er en lab om nye forretningsmodeller i kunst og kultursektoren, i samarbeid med EU-nettverket Advancing Performing Arts Project (apap). Hvorfor ser vi på kunsten som en nødvendig del av et samfunn? Kan man snakke om en nytteverdi av en kunstnerisk opplevelse? Og om så, hvordan kan man oversette denne verdien til en håndfast størrelse?

Vi gleder oss som småunger til festivalstart! Vi håper du vil bli med oss å fråtse i opplevelser, helst fra morgen til kveld i 10 dager. Har du spørsmål, innspill, forslag eller lyst til å prate med oss av en annen grunn er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Beste hilsen,

Karoline Skuseth, kurator diskursprogram

Ingrid Ellestad, medkurator diskursprogram