Eventyret om Sentralbadet Scenekunsthus

Artikkelbilde

For å oppsummere først: En lang kamp for scenekunsthus på Nøstet er over. Etter planen skal BIT Teatergarasjen og Carte Blanche åpne dørene til Sentralbadet Scenekunsthus høsten 2023.

Du kan lese litt om historikken under denne artikkelen

28. august 2018
Av Andreas Langenes

For BIT Teatergarasjen har den nomadiske tilværelsen vart i 10 år, allerede 6 år lenger enn først antatt. Men vi er nå lykkelige og lettet over at Bergen Kommune og Hordaland fylkeskommune rett før sommeren la handling bak ord og besluttet å bevilge de midlene som realiserer Sentralbadet Scenekunsthus og kommer til å gi byen og regionen et levende og åpent hus for nyskapende scenekunst. Dette er helt sentralt og utrolig viktig for primærbrukerne BIT Teatergarasjen og Carte Blanche og for at Bergen også i fortsettelsen skal være en tydelig og framtidsrettet kulturby.

4 år til. Vi tør hevde at vi i løpet av de siste årene har forberedt oss godt for innflytting i nytt hus. BIT Teatergarasjen er bedre rustet enn noensinne til å fylle huset med innhold og aktivitet fra dag 1. Omfang og bredde i programmet vårt har økt betraktelig etter at vi mistet Teatergarasjen i 2008.

De 4 kommende årene skal vi sammen med våre kolleger i Carte Blanche arbeide tett med Bergen Kommune, næringslivet, naboer og byens kulturaktører og forankre tanken om og etablere virksomheten vår i Sentralbadet. Og høsten 2023 gir vi sammen med Carte Blanche selveste Sentralbadet tilbake til byens befolkning.

Les også styreleder Gunn-Vivian Eides betraktninger om tiden som kommer.

 

Litt historie:

2008: Etter vårsesongen 2008 flyttet vi ut av Teatergarasjen. I februar 2009 ble bygget revet. I årene før rivingen ble det tegnet t ulike alternativer til teaterhus av arkitekten Henrik E. Nielsen. Huseier Neumann skulle etter planen bygge høyhusboliger mot å lage en ny og bedre scene. Det ble det aldri noe av. Bygget ble solgt til ny utbygger uten at det forelå en formell avtale om scene i nybygget.

2010: Prosjektet Nye Teatergarasjen ble foreslått flyttet til Baneveien på Nøstet, mellom den verneverdige trehusbebyggelsen i Nøstegaten og Sentralbadet. I bygget skulle deler av byens gamle Ekserserhus inkorporeres og prosjektet skulle være et spleiselag mellom BIT Teatergarasjen, Bergen Kommune og Sparebanken Vest. Det viste seg vanskelig å realisere et fullverdig teaterhus samtidig som Ekserserhuset ble bevart. Byantikvaren stilte seg negativ.

2012: Et nytt Teaterhus ble tegnet. Fortsatt i Baneveien, men denne gangen et helt nytt bygg. Kulturbyråden garanterte den gang at et nytt hus ville stå innflytningsklart for BIT Teatergarasjen i 2014. Prosjektet møtte motstand fra naboer, Byantikvaren og Fylkeskonservatoren, og arkitekttegningene ble i mediene omtalt som “bensinstasjonen på Nøstet”. En revidert og nedskalert versjon ble deretter presentert, men ble aldri ferdigbehandlet.

2015: Bergen Kommune bevilget penger til en mulighetsstudie som skulle vurdere en eventuell samlokalisering av BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, samt prøvelokaler for DNS i Sentralbadet. Prosjektet i Baneveien ble derfor lagt på is.

2016-2017: Staten melder tilbake at prosjektet blir vurdert som for dyrt. DNS trakk seg ut av prosjektet for å satse på egen tomt. BIT Teatergarasjen og Carte Blanche går sammen med Bergen Kommune og utarbeider et revidert skisseprosjekt. Denne gangen uten DNS. Kostnader blir redusert og 2. mai 2017 besøker statsminister Erna Solberg Bergen med lovnader om 230 millioner statlige kroner til Sentralbadet Scenekunsthus. De resterende 2/3-delene av prosjektet skal finansieres av henholdsvis Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. Fylkestinget besluttet 12. desember 2017 å bevilge 5 millioner i oppstartsbevilgning for nye arealer til Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Dessverre var Sentralbadet ikke nevnt i budsjettvedtaket.

2018: Kulturbergen engasjerer seg i Sentralbadet- saken. Det blir arrangert et folkemøte for scenekunsthus i Sentralbadet. Carte Blanche avholder ekstraordinær generalforsamling, for å uttrykke hvor prekær situasjonen er for kompaniet. Fylket og Bergen Kommune kommer sammen med lovnader om å finne en løsning. 13. juni vedtar Fylkestinget å bevilge 105 millioner til prosjektet. 20. juni vedtok bystyret i Bergen å bevilge de resterende 355 millionene.

Planlagt åpning av Sentralbadet Scenekunsthus er nå høsten 2023.