Argumentasjonsguiden for likestilling og mangfold i kulturlivet

Artikkelbilde

(Illustrasjon over: Julie Aida)

BIT Teatergarasjen er medlem i Balansekunst – en forening med mer enn 60 musikk- og kulturorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv.

Nå har Balansekunstprosjektet lansert Argumentasjonsguiden for likestilling og mangfold i kulturlivet

15. september 2020
Av Andreas Langenes

(Teksten under er hentet fra Balansekunstprosjektets nettsider)

For å senke terskelen for at flere blir med i debatten relanserer Balansekunst Argumentasjonsuiden for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Balansekunst har argumentert for like muligheter og rettigheter siden 2009, både i offentligheten og i private bransjesammenhenger. I diskusjoner om likestilling og mangfold støter vi stadig vekk på påstander og motforestillinger vi gjerne vil utfordre og besvare. Ofte er meningsutvekslinge­ne vennligsinnede, andre ganger kan de kreve litt mer. 

I løpet av disse årene har vi lært oss at ved å vise til fakta og forskning kan diskusjon og meningsbryting bli gode verktøy for å skape endring.  

Bli med i diskusjonen!

Den nye Argumentasjonsguiden presenterer noen av de vanligste innvendingene mot likestilling og mangfold i kulturlivet og gir en rekke konkrete argumenter som kan brukes til å besvare disse påstandene. Guiden inneholder i tillegg tips til debatteknikk og øvelser som lærer deg å gjenkjenne hersketeknikker. Du vil også finne en oversikt som gir et bilde av hvordan norsk kulturliv ser ut i dag, og en forklarende ordliste til slutt.

Målet med Argumentasjonsguiden er å gjøre debatten mer tilgjengelig, samtidig som vi synliggjør motstanden mot likestilling og mangfold som fremdeles finnes. 

LAST NED ARGUMENTASJONSGUIDEN HER

Felles ansvar

– For å oppnå varig endring må vi utfordre inngrodde holdninger og diskriminerende strukturer som forhindrer en­kelte av oss fra å delta på lik linje med andre. Å diskutere og stadig møte de samme fordommene kan føles som et vondt gnagsår, og det er lov å bli lei og gi stafettpinnen videre. Derfor er det viktig at det ikke kun er de av oss som kjenner diskriminerin­gen på kroppen som tar kampen, sier daglig leder i Balansekunst Siri Haugan Holden.