(Foto høsten 2017: Isak Okkenhaug)

Velkommen til høstsesongen av prøverommet 2017!

Prøverommet er et nomadisk visningsrom som tar i bruk ulike steder, gallerier og institusjoner i Bergen. Hver kveld er unik og one night only! Her samles kunstnere og andre kulturinteresserte for å presentere, bruke og utforske billedkunst, musikk, performance, teater, film, dans, skulptur, installasjon og opplesing med og for et publikum.

Prøverommet er for alle og har eksistert som en selvstendig enhet ved siden av den ordinære driften til BIT Teatergarasjen siden 1998. Vi ønsker at Prøverommet skal virke styrkende for den uetablerte og prøvende scenen i Bergen, og håper dere vil være med å utvikle, oppleve og ikke minst våge forandring, eksperimentering og uforutsigbarhet.

Send en beskrivelse om hva du ønsker å presentere, benytte eller utforske i våre visningsrom til proverommet@bit-teatergarasjen.no.

Og om du lurer på noe kan du ta kontakt med Kristina Melbø Valvik, koordinator for Prøverommet / Mobil: +47 45 29 89 02 

Prøverommet har eksistert som en selvstendig enhet ved siden av den ordinære driften til BIT Teatergarasjen siden 1998. Prøverommet er støttet av Bergen Kommune.

facebook.com/proverommetside | #prøverommet