(Foto/Design våren 2017: Johanne Karlsrud / JAHJAH Studio)

Velkommen til vårsesongen av prøverommet 2017!

Prøverommet er noe mer enn et visningsrom; det er et uformelt og levende alternativ til de etablerte  institusjonene i Bergen, der kunstnere og andre kulturinteresserte møtes for å presentere, bruke og utforske billedkunst, musikk, performance, teater, film, dans, skulptur, installasjon og opplesing med og for et publikum.

Denne våren ønsker vi å utforske rommet som en sosial konstruksjon. Ved å finne alternative steder for visning av kunst åpnes det opp for rom som tåler overskridelse og virker utover seg selv. Når rommet integreres i en delt opplevelse kan definisjoner utvides. Gjennom de ulike visningsstedene håper vi det kan skapes øyeblikk og erfaringer som gir et inntrykk av kunsten som fri og tilgjengelig!

 

Har du spørsmål eller ønsker å benytte, utforske eller vise noe på prøverommet kan du kontakte Kristina Melbø Valvik, koordinator for prøverommet.

Telefon: 55 23 22 35 / Mobil: +47 45 29 89 02 / proverommet@bit-teatergarasjen.no

Prøverommet har eksistert som en selvstendig enhet ved siden av den ordinære driften til BIT Teatergarasjen siden 1998. Prøverommet er støttet av Bergen Kommune.

facebook.com/proverommetside | #prøverommet