CALL FOR PAPERS

25-27 mai 2018 arrangeres konferansen «Teatervitenskap og scenekunst i Norge - historiografi, teori og praksis». BIT Teatergarasjen er stolte av å være vertskap. Teatervitere, dramaturger og kunstnere fra feltet oppfordres nå til å sende inn artikler og bidrag som kan være med å definere innholdet i konferansen.

 

04. januar 2018
Av Idun Vik

Teatervitenskapelig dugnad

Konferansen springer ut av aksjonen #bevarteatervitenskap som engasjerte hele scenekunstnorge i å hindre kutt i avdelingen for Teatervitenskap på Universitetet i Bergen. Mønstringen vant frem og fortsetter å bære frukter.

Utviklingen av konferansen gjøres i samarbeid med en rekke institusjoner og frilansere med felles mål om å styrke og synliggjøre teatervitenskap som fagfelt. 

Om konferansen

Konferansen ”Teatervitenskap og scenekunst i Norge – historiografi, teori og praksis” ønsker å samle et bredt spekter av fagpersoner innen akademia og praksisfeltet.

Målet med konferansen er å romme både historiografiske og teaterteoretiske perspektiver for på denne måten se hvor teatervitenskapen står i dag og hvordan den teatervitenskapelige kompetansen anvendes. Derfor ønsker vi også å knytte an mot og synliggjøre samspillet mellom kunst og teori i scenekunstfeltet gjennom den praktiske erfaringen til både teatervitere, dramaturger og kunstnere.

Teaterbegrepet bruker vi inkluderende. Det spenner over mangfoldet av praksiser og uttrykksformer som utgjør scenekunstfeltet, både skapende, utøvende og reflekterende praksiser innenfor teater, dans og performance, kritikk, dramaturgi med mer. 

Vi søker nå papers til forskjellige typer presentasjoner. Her er det rom for både akademiske presentasjoner, kortere foredrag og innlegg, og performance lecture. Se nærmere beskrivelse under. Frist: 15. Februar 2018.

Konferanse vil finne sted i Bergen under Festspillene, 25.-27. Mai 2018.

Konferansen vil ha fire ulike presentasjonsformater:

1. Paper-presentasjoner som vil fagfellevurderes og publiseres, 20-30 minutter

2. Kortere foredrag og innlegg, 10- 20 minutter

3. Performance lecture, 20-30 minutter

4. Ph.d. kollokvium med på forhånd distribuerte prosjektbeskrivelser

I tillegg planlegges det formøter i Oslo, Trondheim og Bergen for å forberede konferansen og samle miljøene. Det arbeides med å finne passende datoer knyttet opp til samarbeidspartnernes kunstneriske program og kapasitet.

Retningslinjer for å sende inn bidrag:

Send abstract inkludert kort CV (maks 100 ord) på e-post til Elisabeth Borud Leinslie: elisabeth@pahn.no

1. For paper-presentasjoner som vil fagfellevurderes og publiseres: Send abstract på 200-300 (maks) ord innen 15. februar. Innlevering av full paper på rundt 3000 ord innen 1. april, for de som vil publisere.  

2. For kortere foredrag og innlegg på 10- 20 minutter: Send abstract 200 ord (maks) innen 15. februar

3. For Performance lecture, 20-30 minutter: Send abstract på 1 A4 side innen 1. mars

Svar vedrørende aksepterte bidrag gis innen ca en måned.

4. For Ph.d. kollokvium med på forhånd distribuerte prosjektbeskrivelser: Åpent for alle som er i gang med et teaterfaglig (i vid forstand) ph.d.-prosjekt og som er tatt opp på et ph.d.-program. Send kort presentasjon av prosjekt (maks 1 side), inkl. info om ph.d.-program, veiledere og prosjektperioden. Innsending av aktualisert prosjektbeskrivelse (5-10 sider eks litteraturliste) 6 uker før konferansen. E-post til siemke.bohnisch@uia.no for mer informasjon om deltagelse og påmelding innen 15. februar.

Konferansespråk er fortrinnsvis på norsk, men også åpent for engelske bidrag.

 

Del gjerne videre!