- Like mye et humanistisk prosjekt som et kunstprosjekt

Artikkelbilde

Det er med vidåpne øyne og et bankende varmt hjerte vi inviterer til vårens program i BIT Teatergarasjen.

20. desember 2017
Av Sven Åge Birkeland

Scenekunsten skal, slik vi kjenner den, fremdeles få anledning til å overraske, sprenge grenser og åpne opp for opplevelser og refleksjon på måter vi ikke ante vi trengte. Scenekunsten skal fremdeles få være politisk ukorrekt og feltet skal få insistere på å være et frirom fra - og et korrektiv til - samfunnets tradisjonelle og dogmatiske holdning til mulighetene som ligger i dagen og foran oss. Dette er viktige bestanddeler av kunstens funksjon og samfunnsmandat.

De siste måneders historier om trakassering og overgrep er ille og det må stoppe nå. Vi har innsett at vi lever i en tid hvor «business as usual» ikke lengre eksisterer, det er gjort klinkende klart fra flere hold. Om teatret skal ha håp om å forbli relevant må vi altså reagere raskere enn tidligere. Vi er derfor - i samarbeid med andre aktører innenfor scenekunstfeltet - ikke bare i dialog med de involverte, men implementerer også konkrete tiltak slik at vi er rigget for at uønsket aktivitet trygt kan rapporteres og på etterettelig vis håndteres om det skulle oppstå igjen. Vi skal som teaterhus bruke de verktøyene vi har til disposisjon når urett blir begått, når diskriminering og undertrykkelse finner sted. Også her håper vi vårt felt kan gå foran og bli et reelt frirom.

En del av vårt ærend, eller BIT Teatergarasjens prosjekt om man vil, har jeg tidligere formulert som «like mye et humanistisk prosjekt som et kunstprosjekt». Det står ved lag og det forplikter.

Vårens program presenterer 12 produksjoner herav 9 er co-produsert av BIT Teatergarasjen. Kunstnerne kommer fra flere kontinenter, fra mange land. De bruker ulike fortellermåter, men er alle opptatt av - og fokusert på - det de oppfatter som brennende aktuelt. Det ligger med andre ord tilrette for å invitere til et program som er mangfoldig og preget av alt fra det familiære til det ukjente, fra det vennlige, ømme, forståelsesfulle, varme og jublende lykkelige til det triste og kompliserte.

Vi ønsker med dette velkommen til en utfordrende, vakker og spennende vårsesong i BIT Teatergarasjen. Sesongen vil bringe mange opplevelser, nye erkjennelser og forhåpentligvis ruste oss til å møte fremtiden hva enn den måtte bringe.

Sven Åge Birkeland
Teatersjef BIT Teatergarasjen