Rein bonus våren 2017

Artikkelbilde

Som institusjon uten hus blir viktigheten av å tilby spennende innhold til vårt publikum stadig større, og vi fortsetter arbeidet med å snekre sammen lekre bonusarrangementer. Våren byr på flere store begivenheter som legges ut i programoversikten her på nettsidene våre etter hvert.

 

12. januar 2017
Av Karoline Skuseth

Arrangementene er like varierte som forestillingene vi programmerer, og inkluderer kunstnermøter, karaoke, foredrag, scenekant-skåler, workshops, boklanseringer, måltider, konserter, åpne klasser, rave-parties og andre fester, alt samlet under fellesbetegnelsen REIN BONUS.

Vi er – i år som i fjor – implusive dyr, og liker å ha muligheten til å kunne gripe muligheter som byr seg underveis, knytte nye forbindelser og kunne koble arrangementer opp mot dagsaktuell politikk. Dermed vil arrangementer i REIN BONUS-kategorien publiseres fortløpende.

Vi er avhengige av å se flere sider av en sak for å kunne danne oss et fullverdig bilde av en helhet. Kunsten og samfunnet er i stadig forandring, og vi kan kun henge med ved å søke mer kunnskap, andre betraktninger, nye møter. Dette er tenkning som speiles i mye av det vi driver med på BIT Teatergarasjen, og er en motivasjon bak programmeringen av REIN BONUS.

Vår intensjon er å tilby nye perspektiver i et bredt spekter av format og tematikk. Festivalene Oktoberdans og METEOR er tyngdepunktene i BIT Teatergarasjens diskursive program, men vi ønsker å også i sesong være en betydningsfull aktør og pådriver for meningsutveksling – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi opplever at alle disse ulike møtene, samtalene og diskusjonene er svært verdifulle og er med på å kontekstualisere og aktualisere forestillingene vi viser, samtidig som de har en viktig verdi i seg selv – og ut over seg selv. De bidrar til å heve kunnskapen, øke den kritiske refleksjonen og er med på å drive feltet (og verden?) videre.

For hver forestilling på programmet ser vi etter potensialer i og ut over selve forestillingen, og vi finner idéer til og formen for arrangementene på denne måten. Vi har gjort oss mange erfaringer og vil fortsette å hente inn relevante personer fra ulike miljøer i inn- og utland som kan bidra med originale og overraskende innfallsvinkler. Vel møtt!

REIN BONUS er støttet av Fritt Ord og Bergen kommune

Bildet over er hentet fra Nadia Beugré & Seb Martels forestilling "Tapis Rouge".