BIT Teatergarasjens podcast

Vi er avhengige av å se flere sider av en sak for å danne oss et fullverdig bilde av en helhet. Kunsten og samfunnet er i stadig forandring, og vi kan kun henge med ved å søke mer kunnskap, andre betraktninger, nye møter.

Dette er tenkning som speiles i mye av det vi driver med på BIT Teatergarasjen, og er en motivasjon bak programmeringen av REIN BONUS og andre arrangementer. 

Lydopptak fra noen av disse arrangementene legges ut som BITpod nederst på denne siden.

Vi finnes også i iTunes og i Soundcloud.

28. januar 2016
Av Andreas Langenes