RETNINGSLINJER SMITTEVERN – FOR PRODUKSJONER VED BIT TEATERGARASJEN

(oppdatert mars 2021)

 

Retningslinjene bygger på Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets (helsemyndighetene) og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger og vil derfor være gjenstand for fortløpende oppdateringer.   

23. september 2020
Av Andreas Langenes

Felles ansvar: 

 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme
 • Respektere avstandsbegrensninger (minst 1 meter avstand til andre personer)
 • Respektere karantenebestemmelser
 • Hyppig håndvask og bruk av antibac.
 • Ansatte og publikummere som blir syke mens de er på jobb eller til stede på et arrangement må gå hjem så snart det er mulig. 
 • Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller utendørs der det ikke er andre.
 • Syke personer bør ikke ta offentlig transport.
 • Syke personer bør beskytte munn og nese ved å ta på et medisinsk munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.

Arrangørs ansvar:

 • Alle ansatte er pliktig å følge disse retningslinjene
 • Overholde gjeldende begrensning av publikumskapasitet
 • Desinfisere kontaktflater mellom hver produksjon
 • Desinfisere garderober mellom hver produksjon
 • Sørge for at personer som er til stede skal kunne holde 1 meters avstand 
 • Sørge for oppdatert informasjon til publikum og kompanier
 • Oppbevare kontaktinformasjon om publikum i 10 dager etter forestilling, pga eventuelt behov for smittesporing

Kompaniets ansvar:

 • Dersom du er syk (på noe som helst vis) skal du ikke møte på jobb
 • Ved mistanke om Covid-19 smitte er det ønskelig at du testes og rapporterer til BIT om utfallet.
 • Unntaket for avstandsbestemmelsene gjelder utelukkende under prøver og på scenen. (Utøvende kunstnere har fått unntak i covid 19-forskriften og kan fra 15. juni ha nærkontakt ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør (prøver, forestillinger og lignende). Slik nærkontakt (på mindre enn en meters avstand) skal underlegges særskilt risikovurdering.)
 • Unngå fellesmåltider. Dere kan spise til samme tid, men vi ber dere om å ikke dele mat og bestikk etc. Ta med egen kaffekopp og drikkeflaske. 
 • Vask hendene/bruk antibac når du går inn og ut av salen, og også i løpet av prøven.
 • Hold avstand til de andre på jobb. Èn-meters-regelen gjelder. Ikke jobb oppå hverandre dersom dette kan unngås.
 • Unngå å blande/dele verktøy og personlige gjenstander. Bruk hansker om nødvendig. 

Ønsker du mer informasjon? Sjekk ut disse lenkene: