TILGJENGELIGHET

BIT Teatergarasjen tilstreber mangfold i våre forestillinger og arrangementer, 
så vel som i vårt publikum. Vi forplikter oss til å sørge for at alle føler seg velkomne hos oss.