Det er tid for Oktoberdans

Artikkelbilde

Like sikkert som at eplene skal i hus, den siste soppen plukkes, statsbudsjettet leveres og Fredsprisen deles ut, så er oktober festivaltid over hele Europa, så også her i Bergen. Heftige diskusjoner og «ikke nå igjen»-følelsen avløses av et livsbejaende festivalprogram som er jublende fritt for dogmer, inkluderende og engasjerende, og setter vår tilværelse i perspektiv.
Sven Åge Birkeland melder at d
et er tid for Oktoberdans. 

17. oktober 2016
Av Andreas Langenes

Det å ta «tempen på « tilværelsen er en øvelse vi elsker gjøre, og hvem er nå egentlig bedre til denne oppgaven enn kunstfeltet og dets ofte modige aktører? Hvor dette feltets deltakere bosetter seg først, flytter folk etter. Hva dette feltet snakker om, problematiserer og utfordrer, ser vi politikere og media gripe fatt i etterhvert og trygt på avstand fra stormens øye. Poenget er like enkelt som det er slående; det er i sammenhenger som Oktoberdans at verden trer frem i alle fasetter og kommer til sin fulle rett: Skal du vite hva som skjer i en kunstnerisk, politisk, akademisk og sosial situasjon idag, vil festivalen - om den er godt skrudd sammen - gi et presist innblikk i både hva som skjer akkurat nå og det som etterhvert vil komme, og temperaturmålingen viser seg som oftest være svært presis. 

Oktoberdans er en internasjonal dansefestival som ikke bare har som ambisjon, men faktisk hvert annet år også leverer en presis tilstandsrapport fra norsk og internasjonal dans og kunstdiskurs. I vår etterhvert svært så kompliserte hverdag, med utfordringer som strekker seg langt utover vårt terroir, vil festivalens program, enten det er events «for tanken» eller forestillinger blott til lyst, kunne gi oss fornøyelse/glede/refleksjon/ettertanke (stryk det som ikke passer) som varer lengre enn kun i øyeblikket. Oktoberdans er politisk og kunstnerisk relevant fordi dere, vårt publikum og medsammensvorne, fortjener det og verden forøvrig trenger det. 

Velkommen til Oktoberdans
Sven Åge Birkeland
Teatersjef BIT Teatergarasjen