Det er nå det begynner!

Artikkelbilde

Våren 2018 ble nok en gang et nervepirrende halvår for BIT Teatergarasjen, men all vår lobbyisme og neglebiting endte heldigvis endelig med politisk velsignelse og forpliktende økonomisk vedtak for Sentralbadet scenekunsthus!

28. august 2018
Av BIT Teatergarasjen

Etter et sørgelig nederlag i fylkets budsjettmøte i desember 2017, en dramatisk ekstraordinær generalforsamling i Carte Blanche 5. mars, et hyggelig besøk i Sentralbadet av kulturministeren 16. mars, harde forhandlinger mellom fylket og byen, ekstraordinær velvilje fra kulturbyråden til å øke Bergen sitt totale bidrag til 385 millioner og intens tautrekking om 100 millioner fylkeskommunale kroner mellom fylkets iherdige kulturpolitikere og de mer «forsiktige» på fylkestinget, fattet henholdsvis Hordaland fylkesting 13. juni og Bergen bystyre 20. juni vedtak om å sammen – «fullfinansiere ombygging og rehabilitering av Sentralbadet til et scenekunsthus primært for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Det skal tilrettelegges for at andre kunst- og kulturaktører kan benytte lokalene etter at de to primærbrukernes behov er dekket.»

Bortsett fra FrP sine protester i Bergen og litt uenighet fra Høyre om tempoet i utredningen av driftsmodeller, var det politiske flertallet til slutt nesten enstemmig. En milepæl er nådd, men veien videre er minst like spennende som veien hit. Byrådet i Bergen skal utrede ulike driftsmodeller for Sentralbadet Scenekunsthus og det skal avholdes en entreprisekonkurranse. Eventuelt påbygg i 4 etasjer på toppen av eksisterende bygning blir viktig å avklare, og særlig dersom det blir lokaler for andre kulturaktører, åpnes det store synergimuligheter i huset. Driftsmodellen vil få stor betydning for blant annet leienivå, fremleie/inntektsmuligheter og fordeling av prøve/spilletid mellom oss som primærbrukere og alle de andre kulturaktørene som vi håper skal fylle hver smitt og smule av ledig tid i timeplanen. Hvem skal bestemme hvordan og av hvem en kafé/bar skal drives? Hva blir åpningstidene i huset? Og hvordan skal vi sikre at huset blir like spennende, levende og pulserende som vi drømmer om? Vi venter i spenning, og vil samtidig bidra konstruktivt i drøftingen av ulike modeller.

Enda mer spennende blir utformingen av entreprisekonkurransen. Rambøll sitt skisseforslag er grundig og godt, og vi er glade for tydelige signaler om at dét romprogrammet skissen er bygget på i hovedsak skal ligge fast. Likevel er vi i BIT helt sikre på at alle kloke tanker rundt utformingen av bygget ikke er ferdigtenkt. Særlig ble vi imponert over alle de kreative innspillene fra Bergen Arkitektskole sine masterstudenter som ble utstilt under Festspillene i 2017. Styret i BIT er opptatt av at når det først skal satses så mye på et nytt scenekunsthus, er det viktig å bruke tid på å vurdere ulike arkitektoniske og estetiske grep. Det er dessverre ikke lagt opp til en åpen arkitektkonkurranse, men det er også forståelig at særlig hensynet til Carte Blanche sin prekære situasjon gjør at det ikke lenger er tid til det. Desto viktigere blir det at design- og priskonkurransen som skal gjennomføres i 2019 tydeliggjør viktigheten av at tilbyderne også kommer med gode og grundige innspill på det arkitektoniske. Kulturbyen Bergen har ikke råd til noe annet enn at Sentralbadet Scenekunsthus får en så optimal utforming som mulig! Både av hensyn til kulturminnet, byutviklingen, publikum og kunstnerne trenger vi et mest mulig funksjonelt, åpent og inviterende Scenekunsthus i Sentralbadet.

Gunn-Vivian Eide
Styrets leder