OPEN CALL - Workshop: the space between us; retold

Artikkelbilde

the space between us; retold er et personlig og transmedialt poesiverksted med BIT Teatergarasjens gjestekunstner evi nakou på USF Verftet fra 15. til 19. november 2023. I løpet av fem dager skal vi dele, lese og komponere transmedial poesi, og i tillegg utveksle sladder, både som et middel og som mål i seg selv. Workshopen blir på engelsk.

Du er herved invitert til å delta!

(Deadline for søknad: 18. september. Les mer nederst)

 

04. september 2023
Av BIT Teatergarasjen

Transmediapoesi integrerer ulike mediale lag, som lyd, tekst, bilde, nettverksbaserte og programmerbare medier, som tilpasses og forandres med hverandre. Bruken av ordet "sladder" er et forsøk på å avkle og utnytte en velkjent menneskelig praksis; å gjenvinne slektskap gjennom å dele og skape nye og gamle fortellinger gjennom lyd, tekst, bilde og kropp.

Deltakerne vil bli oppmuntret til å dele ønsker, håp, motgang og drømmer om hverdagen med nysgjerrighet, fantasi og humor, og gjøre dem om til dikt, i form av lyd, tekst, bilde og fremføring. Sladderen ønsker for seg selv å være et sted å møte kompleksiteten og usikkerheten i nåtiden gjennom metoder for å lytte til hverandre, observere og svare på det naturlige landskapet og Bergens antropogeografi. Workshopen er sentrert rundt øvelser med kollektiv improvisasjon og komposisjon som tar sikte på å produsere uforutsigbare, ikke-lineære og intuitive fortellinger i form av transmediale dikt. Deltakerne oppfordres til å eksperimentere på tvers av en rekke forskjellige medier eller fokusere på dem de føler seg mest kjent med. Denne ukelange og praksisbaserte utforskningen kulminerer i en uformell deling av arbeidene på Prøverommet i Grieghallen 21. november 2023.

Workshopene er gratis og åpne for alle over 18 år som er motivert og interessert i samtidspraksiser og alternative læringsformer. Vi ønsker å samle en gruppe på tolv motiverte deltakere til å forplikte seg til å dele opplevelsen sammen. Deltakergruppen vil samles tre timer daglig på USF Verftet.

----

Søknaden skal inneholde: 

  • En kort biografi og en uttalelse på 400 ord om hvorfor du søker på kurset og hva du håper å få ut av det. 

  • Søknad sendes til info@bit-teatergarasjen.no med emnelinjen ‘Application transmission workshop’ og fullt navn. 

  • Legg til ønsket tidisrom 1) 14:00-17:00, eller 2) 18:00-21:00. 

  • Fristen for innlevering er 18. september 2023 

  • Vi vil gi deltakerne beskjed om de er valgt ut innen 26. september 2023. 

Deltakerne vil bli valgt ut av evi nakou og en kurator fra BIT Teatergarasjen. 

Deltakerne forventes å delta fysisk på alle datoer for workshopen, samt å møte opp på den uformelle delingen 21. November. 

Foto: Evi Nakou ©Yorgos_Koutsaliaris

 

The residency is organised by Onassis AiR in collaboration with BIT as
part of the Transmissions project. Transmissions is coordinated by
Onassis Stegi (Greece) in partnership with Ultima Oslo Contemporary
Music Festival  (Norway) and is supported by the EEA Grants program and
the Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021.