Anstendighet og englesang

Artikkelbilde

Tør vi prate i all offentlighet om det som per definisjon er politisk utfordrende, ømtålig og komplisert? Orker vi stå i det når det blåser som verst? Må vi ikke våge å utfordre det som er annerledes, det som bryter med de vante mønstrene, det som gjerne gjør litt vondt for den enkelte, men som bidrar til at vi vokser som samfunn? Er det ikke det som rettferdiggjør vår plass i et offentlig ordskifte? Eller er vi blitt en feig gjeng som verken utviser mot eller anstendighet, ei heller større grad av empati og solidaritet, bortsett fra når det gagner oss sjøl? Har vi gitt opp håpet om å forandre verden til noe bedre?

22. januar 2019
Av Sven Åge Birkeland

Ok, mange spørsmål her, men det føles påtrengende å artikulere dem akkurat nå. Vår fremste oppgave er naturligvis å utfordre vårt medium, vår kunstsjanger og stille oss spørsmålet; hva kan scenekunst være? Vi skal sprenge grenser, både innholds- og formmessig, det er en av våre fremste oppgaver! Men det er også viktig å anerkjenne at kunstnerne, våre samarbeidspartnere og vi, skal og må våge å utfordre samfunnet rundt oss, enten det dreier seg om små eller store temaer. Det er også gitt oss som oppdrag og mandat. Og politikerne blant oss skal også få stå opp og delta i debatten på etterrettelig og anstendig vis (det er gitt dem som samfunnsoppdrag), noe vi er helt avhengig av om vi som samfunn skal utvikle oss videre. Vi trenger med andre ord ikke være enige om alt (og takk for det), men vi må våge å gi rom for spennende og gode prosesser, frisk debatt og gjerne alternative løsningsforslag fremfor ensidig polarisering og popularisering.

Vårsesongen 2019 i BIT Teatergarasjen er full av små og store brannfakler som vil kunne skape engasjement. Enten det dreier seg om folkemord på Balkan, seksualitet, kjønnsproblematikk eller involvering av barn innenfor scenekunsten. I programmet finner man også kunst som vil begeistre og glede mer enn å bidra til opphetede situasjoner, og en fellesnevner for dem alle er en bevisst utforskning og anvendelse av popmusikk og sang. Vi liker også det, for i teatret skal det være plass til begge deler. Vårt Rein Bonus-program understreker nettopp det at teatret, fremfor noe medium, også er et ideelt rom for konkret og utfordrende meningsutveksling og dialog.

For å lage en lang historie kort; vi gleder oss stort til månedene som kommer og det bør dere også! Og mens englene lurer i buskene, kjør debatt og husk å smil!

Velkommen til vårsesongen 2019.

Sven Åge Birkeland
Teatersjef BIT Teatergarasjen