Om Letter project: A Choreography

Letter Project: A choreography er et analogt scenekunstprosjekt som utforsker hva scenekunst også kan være. Den bringer teateret hjem til deg i form av et brev i postkassen, og tøyer således begrepet om dans.

21. august 2020
Av BIT Teatergarasjen

Vi stilte Mirte Bogaert noen spørsmål om hennes siste arbeid. (Intervjuet er på engelsk)