God planlegging er halve jobben!

Artikkelbilde

For oss som venter på ombyggingen av Sentralbadet går tiden noen ganger så langsomt som julaften for en femåring som venter på pakkene. Men siden de fleste av oss er noenlunde voksne skjønner vi også at planlegging er en dyd av nødvendighet.

19. august 2019
Av Gunn-Vivian Eide

Ventetiden har blitt brukt godt det siste året, og i løpet av våren 19 har flere brikker begynt å falle på plass. Kommunens prosjektledelse jobber jevnt og trutt, byggherreombud fra Asplan Viak er kommet på plass, byarkitekt og byantikvar deltar i den løpende dialogen og Carte Blanche og BIT har en aktiv og god brukermedvirkningsrolle. 

Takket være den gode prosessen har vi fått gjennomslag i byrådet og bystyret for at heving av taket over bassengdelen med 3,5 meter skal være med i det videre arbeidet som en av flere utviklingsmuligheter. Det var nederlandske Theateradvies som foreslo dette da de i vinter fikk i oppdrag av BIT og Carte Blanche å se på prosjektet med friske scenekunst-øyne. At forslaget åpner muligheten for å bevare mer av det åpne rommet i den opprinnelige svømmehallen har blitt møtt med begeistring både i fagmiljøet og blant politikerne.

Transformasjonen av Sentralbadet kommer til å gi mye tilbake – både til oss brukere og til byen! 

En slik heving av taket er selvsagt ikke ukomplisert, men det er godt håp om at både det økonomiske og det reguleringsmessige lar seg løse uten overskridelser verken av økonomisk ramme eller av tidsplanen i nevneverdig grad.

Denne høsten utlyses en åpen samspillskonkurranse der entreprenører sammen med sine arkitekter og andre fagfolk skal konkurrere om å tilby den beste løsningen for ombygging. Etter en runde med prekvalifisering skal de utvalgte aktørene komme med hver sine forslag, og i løpet av 2020 vil hvordan og med hvem bli avgjort. Det er med andre ord fortsatt langt frem. Men hvert eneste minutt som investeres i god planlegging nå, vil komme både Sentralbadet og byen til gode i årene som kommer. Og i løpet av 2023 kan vi forhåpentligvis feire julaften og 17.mai på en gang med å flytte inn i et Sentralbad transformert til et scenekunsthus for fremtiden!

Gunn-Vivian Eide
Styreleder BIT Teatergarasjen