Tid for engasjement

Artikkelbilde

Når vi inviterer til vårprogram 2017 er det med vissheten om at vi er på vei inn i et år som kan vise seg å bli svært utfordrende. Når man ser tilbake på 2016 og tenker «hvordan var det mulig...» og samtidig erkjenner at det nok bare var begynnelsen, stiller spørsmålene seg i kø: Hvordan skal vi håndtere en situasjon der populistiske ytringer og holdninger nesten uten unntak vinner? Hvorfor skal vi godta den «forenklingens kultur» som er iferd med å feste grepet også innenfor kulturfeltet? Hva bør vi foreta oss...?

23. januar 2017
Av Sven Åge Birkeland

Det vi har brukt år på å bygge opp står i fare for på kortest mulig tid og mest fordummende vis bli revet ned. Dette feltet må våge å ta opp kampen gjennom det som er vår force; vår evne til udogmatisk, kritisk refleksjon gjennom et språk vi behersker best av alle, og det språket er scenekunstens. Vårens program inviterer dere derfor med på en spennende og avgjørende dannelsesreise de kommende måneder.

Vårens program inneholder 11 norske og internasjonale produksjoner, 7 Prøverommet-events og mange arrangementer i programposten vi kaller Rein Bonus. Alle prosjektene er co-produsert av BIT Teatergarasjen og har blitt til i løpet av de siste 24 månedene. Det ligger svært mye seriøst og godt arbeid bak dette programmet, ikke minst fra kunstnerne selv, og hvem kan nå bedre enn feltet selv gjøre en etterettelig undersøkelse, stille diagnosen og foreslå veier å gå i dette etterhvert så kompliserte og daglig utfordrende samfunnet vi holder oss med.

Vi kan love relevans og utfordringer for folk flest, prosjekter som tar tiden på alvor, den tiden vi har bak oss, den tiden vi lever i akkurat nå og det skues også frem i tid. Vi skal inn i de mørkeste kroker av Internett via chat-kanaler, vi skal leke oss med virtuelle virkeligheter, og vi skal ut på en tidsreise som tar oss mange år fram i tid. Vi lover kritiske blikk på og refleksjon over dagens rådende politikk enten det gjelder en bys kulturpolitikk, et lands krigshistorikk, et  samfunns evne til å undertrykke og manipulere sine innbyggere, og naturligvis menneskerettigheter og verdi i sin alminnelighet. Utfordrende, underholdende, reflektert og profesjonelt til fingerspissene enten kunstnere kommer fra Bergen, Tel Aviv, Yamoussoukro, Wellington eller Wien.

Som scenekunstinstitusjon står BIT Teatergarasjen fjellstøtt, men også i fare for å forvitre dersom vi ikke kommer i hus etter 9 år med nomadisk virksomhet i Bergen. Den gamle Teatergarasjen i Nøstegaten var en banebrytende arena i norsk teaterliv og slik sett har vi som institusjon allerede slått vår kile inn i historien. Per i dag lever vår drift og eksistens på rein og skjær idealisme. Kontinuerlig forflytning skaper dårlige arbeidsvilkår for ansatte, stor slitasje på utstyr og en geografisk hinderløype for vårt publikum, listen er lang.

Vi må snarest mulig få et go! for nye Teatergarasjen slik at vi kan bruke våre ressurser på det vi brenner for, nemlig å produsere og vise det kvasseste, mest banebrytende, underfundige, provoserende og aktuelle av norsk og internasjonal scenekunst i Bergen. 

For å få dette til må det ny giv også inn i kulturpolitikken. Vi er forpliktet til å gjøre våre stemmer synlige i valgåret 2017 (og i alle andre år, for den saks skyld). Vi ber derfor våre støttespillere og publikum gå sammen med oss om å overbevise det politiske miljøet og enkeltpolitikere om at BIT Teatergarasjens videre eksistens er berettiget, og at vi sågar er en god forretning for fremtiden. Vi står klare til å diskutere vår verdi som teater, til å problematisere et samfunn uten våre innspill, til å utfordre kulturlivet til å være med å kreve en  vitamininnsprøytning i politikken som føres på nasjonalt plan per i dag.

Denne våren står derfor i engasjementets tegn.

Teatersjef Sven Åge Birkeland