FRAMING A MIRAGE – Communicating contemporary art and its values

Artikkelbilde

Som en del av vårt medlemsskap i det europeiske nettverket Advancing Performing Arts Project (apap) hadde BIT Teatergarasjen våren 2015 redaktøransvar for bokutgivelsen "FRAMING A MIRAGE – Communicating contemporary art and its values". Bestill din kopi i dag!

25. september 2015
Av Karoline Skuseth

Performing arts are defined by their elusiveness, happening only once in time within the exact same context. In a strict sense every performance is a once in a life time experience. Many of them are never even repeated. The main question holding the different contributions in this book together is the following question: How can we frame and contextualize the specificity of the contemporary performing arts in manners that brings its political, social and aesthetic value to the fore?

Framing a Mirage er en antologi med bidrag fra blant andre Florian Malzacher, Joanna Warsza, André Eiermann og Bojana Cvejic, og tar for seg forholdet mellom samtidskunsten og våre respektive samfunns verdisyn. 

Antologien er utgitt med støtte fra Den Europeiske Unions Kulturprogram, med den gledelige konsekvens at vi kan tilby den til til interesserte lesere uten kostnad. Dersom du ønsker en kopi kan du bestille den her, eller plukke opp et eksemplar i bokutsalget som følger våre forestillinger.

Vi retter en stor takk for design og godt samarbeid til ZWUPP, og til alle bidragsytere!  

Foto: Zwupp