Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Hva betyr bærekraftig utvikling i scenekunsten? #2 – en scenekunstnerisk samtale – Klimafestivalen § 112
Kjøp billetter
24. januar 2016 Kl. 13:00
Sted: Landmark
Kategori: Samtale
Varighet: 2 timer

I forbindelse med Klimafestivalen § 112 og sesongåpning, arrangerer BIT Teatergarasjen, i samarbeid med Danseinformasjonen, en samtale som tar for seg spørsmål knyttet til klimautfordringer og scenekunst. Noen av spørsmålene som ligger til grunn er: Hva skjer når økologiske problemstillinger tas inn i scenekunsten? Hva er bærekraftig produksjon og formidling av scenekunst, og på hvilke premisser vil scenekunst eksistere i et bærekraftig samfunn?

Med: Marianne Kjærsund, Veronica Robles Thorseth, Karoline Skuseth og Sondre Båtstrand.

Gratis adgang og åpent for alle

Moderator

Sondre Båtstrand forsvarte i 2015 doktorgraden ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB, med avhandlingen «Climate change: Challenging democracies, challenging parties». Han har vært fast representant i Bergen bystyre for Miljøpartiet De Grønne siden 2011, og har tidligere vært nasjonal talsperson for partiet. Han har vært aktiv i miljøpolitikk de siste femten årene, både i partipolitikken og i organisasjoner som Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, så vel som en kortere periode som ansatt i Miljøvernforbundet.

Panel

Marianne Kjærsund fra Helgeland er utdannet ballettpedagog ved høgskolen i Bodø 2001. Etter endt utdanning gikk hun etterhvert over til å fokusere på sitt utøvende virke. Hun har vært medskapende utøver i produksjoner med bl.a. Karen Foss, Henriette Pedersen, Hooman Sharifi, Malin Hellkvist Sellén, Stian Danielsen, Elle Sofe henriksen, Suzie Davies/Mattias Ekholm, Gustavo Lesgart, Steffi Lund, Kristin Ryg Helgebostad og Mia Habib. For tiden er hun aktuell som utøver i «Me Too» som vises ved BIT Teatergarasjen 23. og 24. januar, og «By Carte Blanche» som vises i Studio Bergen i februar.

Veronica Robles Thorseth jobber som koreograf, danser, kurator og initiator, ofte under navnet «thud! moving endangered spaces». Hun driver Wrap - kunstnerdrevne verksteder og prosjekthub, sammen med Leo Preston. Veronica er opptatt av samfunnstrukturer, maktforhold og aktivisme, og da spesielt fra ståstedet som uavhengig praktiserende kunstner og kvinne.Veronica Robles Thorseth utdannet fra Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance og Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Karoline Skuseth er utdannet teaterviter og jobber på BIT Teatergarasjen som kurator for faglig og sosialt program, blant annet for biennalene METEOR og Oktoberdans, samt som produsent. Karoline har erfaring som seminarkurator fra Regional Arena for Samtidsdans (RAS), som ordstyrer ved arrangementer på Nationaltheatret og Dramatikkens Hus, og som frilans kritiker.

Arrangør: Danseinformasjonen og BIT Teatergarasjen www.danseinfo.no / www.bit-teatergarasjen.no

Takk dansekunstner Marianne Kjærsund for inspirasjon og initiativ.

Samtalen er inspirert av, og tar opp tråden etter miniseminaret ”Hva er galt med naturen?” i Bærum kulturhus i forbindelse med CODA-festivalen 2015, og den påfølgende debatten ”Hva er galt med kunsten?” og ”Den bærekraftige scenekunsten” på www.scenekunst.no

Grønne tips

”Green Mobility Guide” - guide for en grønn(ere) turnévirksomhet, publisert av Julie’s Bicycle

”Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field” - kedja Sustainability Think Tank Report 2015

Concerned Artists Norway

Info om MA-studiet ”Ecology and Contemporary Performance (MAECP)” ved The University of the Arts Helsinki

Hva sier Grunnloven § 112?

Retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. Ved å belyse denne paragrafen ønsker Klimafestivalen § 112 å forsterke et klart budskap: Ny endringsvilje trengs dersom Norge skal oppfylle ånden og ordlyden i loven.

Grunnlovens § 112 sier følgende:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»