Mennesket er et omstillingsdyktig dyr

Artikkelbilde

“If nature is unfair, change nature!" - Laboria Cuboniks

BIT Teatergarasjen har ofte turt der andre har tiet. Vi elsker å vandre i upløyd terreng, og er ikke redde for å bevege oss ut i det ukjente. Pandemien har åpnet for viktige refleksjoner om hvem vi var, hvordan vi som samfunn håndterte nedstengningen i vår, og hvordan vi vil prioritere i tiden som kommer. 

21. august 2020
Av BIT Teatergarasjen

Den globale unntakstilstanden vi er inne i har endret verden, og vi må stadig tilpasse oss nye retningslinjer som har store ringvirkninger for hvordan vi kan hente det vi mener er det beste av banebrytende internasjonal scenekunst til Bergen. Samtidig opplever vi en dugnadsånd på tvers av grenser som motiverer og styrker et ukuelig samhold i kulturmiljøene.

Der det er et fravær av noe er det også plass til noe nytt. Som institusjon står vi også ved et veiskille i perioden vi har foran oss, i en overgang fra å være fleksible nomader til å skulle stå i baugen for en helt ny institusjon i Bergen, det nye Sentralbadet Scenekunsthus, som har estimert åpningsdato høsten 2023. Sammen med Carte Blanche har vi store visjoner for hvilken rolle dette huset vil komme til å spille i byens infrastruktur, som en arena preget av nytenkning, risikovilje og åpenhet.

For å rigge oss best mulig har vi endret på noen arbeidsoppgaver i administrasjonen, slik at vi om mulig kan være enda mer omstillingsdyktige. BIT Teatergarasjens styre har vedtatt å opprette en kuratorgruppe som vil jobbe i tett samarbeid med vår teatersjef. Gruppen vil overta hovedansvaret for Bergenbaserte kunstnere, samt delansvar for norsk og nordisk program, i tillegg til fortsatt ansvar for diskursprogrammet i sesong og ved Oktoberdans og Meteor. Vi ønsker å ha en bred kontaktflate med vårt nærmiljø i Bergen, og mener at vi gjerne tenker bedre i fellesskap enn alene. 

Prøverommet er vårt nomadiske visningsrom som skal styrke den uetablerte og prøvende scenen i Bergen. Denne høsten overtar Laurie Lax som ny koordinator for Prøverommet. Vi er spente på å følge Laurie og Prøverommet videre med alt det har å by på. 

Kunsten har et samfunnsoppdrag som ytringsleverandør, mangfoldsarena, en forsamling der ulike scenarier kan tas opp til vurdering, et rom for å tenke sammen og samtidig, der vi sammen kan forestille oss mulige løsninger for en bedre fremtid. Motstand og omstilling finner ofte sine første tilløp i kunsten. 

Høsten på BIT Teatergarasjen blir annerledes enn den pleier å være, naturlig nok. Flere av prosjektene på sesongprogrammet utfordrer idéene om hva et scenerom og en felles opplevelse kan være. For første gang siden oppstarten av Oktoberdans i 1997 består programmet av kunstnere bosatt – eller med base – i Norge, et lokalt og nasjonalt dansefelt i rivende utvikling. Her på haugen spirer det mer enn noensinne, og vi ser på denne situasjonen som en fantastisk mulighet til å vise og løfte fram mye av det som skjer i feltet her til lands i en unik mønstring av norsk scenekunst. 

Diskursprogrammet under årets festival har tittelen FUTUREBODIES, og omhandler tematikk som transhumanisme og teknologisk utvikling. Vitenskap og forskning gjør oss i stand til å kunne manipulere natur og kropp, og filosofier som transhumanisme griper tak i spørsmål som synes stadig mer virkelighetsnære å diskutere. Gradvis blir teknologiske overskridelser av menneskekroppen mer tilgjengelig – ved å ta humanismen et steg videre blir vi satt i stand til å overvinne naturen. Hva skjer når grensen mellom taktil virkelighet og teknologi viskes ut, og den virtuelle kroppen sidestilles med den fysiske? Finnes det grenser for hvor mye kroppen kan forbedres, og hvordan spiller dette inn i det store økosystemet vi er en del av?

På grunn av utbredelsen av covid-19 og reiserestriksjoner dette naturligvis medfører, har vi flyttet de internasjonale produksjonene til 2021. Mer og (veldig) spennende informasjon kommer om dette utover høsten. 

Vi sees snart! 

Sven Åge Birkeland
Teatersjef

Ingrid Ellestad, Karoline Skuseth og Kristina Melbø Valvik
Kuratorgruppe