Sven Åge Birkeland slutter i stillingen som teatersjef

Artikkelbilde

Etter snart 40 år som stifter og leder av en av Bergens mest markante kulturinstitusjoner slutter Sven Åge Birkeland i stillingen som teatersjef for BIT Teatergarasjen.

09. desember 2021
Av Andreas Langenes

Birkeland var en av stifterne av Bergen Internasjonale Teater i 1983 og stod bak en rekke internasjonale teaterfestivaler som ble arrangert på 80-tallet i Bergen. Våren 1990 gikk BIT fra å være årlig festival, til å bli det helårsdrevne teateret BIT Teatergarasjen. Birkeland har virket som kunstnerisk leder og senere teatersjef i en institusjon som har vært helt sentral i utviklingen og utvekslingen av samtidens scenekunst, både nasjonalt og internasjonalt.

Han har også vært en sentral pådriver for at byen skulle få sin arena for scenekunst, et prosjekt som til slutt landet på Sentralbadet, og som etter planen skal åpnes for publikum i 2024. 

-Birkeland har vært en bærebjelke fra opprettelsen av BIT i 1983. Over en årrekke har han innehatt stillingen som teatersjef og vært helt sentral ved utviklingen av BIT Teatergarasjen til den høyt respekterte kulturinstitusjon den er i dag. Vi takker han for hans uvurderlige innsats for BIT Teatergarasjen, samt for den store betydningen han har hatt for norsk og internasjonal scenekunst, sier Styreleder Gunn-Vivian Eide.

Birkeland tok avgjørelsen tidligere dennne høsten, men valgte å utsette offentliggjøringen til etter at teaterfestivalen Meteor 2021 var gjennomført, en festival som krever mye av hele organisasjonen.  
-Det har vært en ære og et privilegium å jobbe sammen med dette teamet, sier Birkeland.

Birkeland har valgt å tre tilbake grunnet alvorlig sykdom, og går av innen 1. juni 2022. På grunn av delvis sykemelding jobber han for tiden 25 % og Karoline Skuseth er derfor midlertidig konstituert teatersjef i 75 % stilling. Stillingen som teatersjef utlyses nå i samråd med Birkeland.

For mer informasjon, ta kontakt med: 

Styreleder Gunn-Vivian Eide 92417256
Kommunikasjonsleder Andreas Langenes 92618161
Konstituert teatersjef Karoline Skuseth 99278929

Stillingsutlysning: https://visindi.no/en/stilling/teatersjef-3