Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
13. september 2018 Kl. 19:00
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
14. september 2018 Kl. 19:00
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Kjøp på spillested
Billettsalg 1 time før forestilling.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Trials of Money
Christophe Meierhans
CH/BE
Kjøp billetter
13. september 2018 Kl. 19:00
14. september 2018 Kl. 19:00
Sted: Studio USF, USF Verftet
Kart
Språk: Forestillingen spilles på engelsk
Kategori: Teater

Kan pengene vi bruker til daglig holdes ansvarlig for den katastrofale tilstanden verden befinner seg i?

Trials of Money gjøres teaterrommet om til et rettslokale. Det globale pengesystemet står anklaget for en rekke forbrytelser og problemer i verden, – alt fra global oppvarming til sult, slaveri, underslag og utarming av naturresurser. Fire utøvere spiller på omgang rollene som dommer, forsvarer, anklager og rettsbetjent. I jakten på kapitalens stemme kaller de inn sentralbanksjefen, den hjemløse, eller økonomiprofessoren, den avhengige kasinogambleren, en konservativ politiker, en rik filantrop og en gjeldsrammet entreprenør. Publikum inntar rollen som jury for å avgjøre om pengesystemet er skyldig eller ikke.

Den anklagede er intet vanlig rettssubjekt, og lar seg vanskelig materialisere. For hva er det egentlig vi forholder oss til, når vi forholder oss til penger? Papirsedler, metall eller plastkort? Abstrakte tall, et system av lover og konvensjoner? Eller en institusjonalisert form for gjeld, et middel og et mål, et potensial og et begjær? Uansett hvilken form den anklagede viser seg i, er den uavlatelig knyttet til hver og en av oss. Den eksisterer og handler kun gjennom oss, og består av de verdier vi tillegger den. Slik blir Trials of Money en rettssak der alle i salen er involvert med den tiltalte.

Spørsmålet som melder seg er dermed: hvor legitimt er det å dømme pengsystemet i stedet for oss mennesker som har oppfunnet og gjør bruk av det? Er ikke pengene kun et redskap? Juryen må ta stilling til dette underveis, og all tvil vil komme tiltalte til gode. Men det heter seg at pengene styrer verden, og i vår tid, hvor finansmarkeder, algoritmer og automatisert krigføring allerede tar avgjørelser i stedet for mennesker, kan det være forsøket verdt å ta dette uttrykket helt bokstavelig, og utvikle argumentene for og imot slik bare en turnerende rettssak kan gjøre det.

«Dette er paradokset i Trials of Money: i sitt ambisiøse forsøk på å finne ut hvor (u)skyldig pengene er i sin nåværende form, blir forestillingen selv offer for den tvetydigheten ved pengene som den prøver å fordømme. Merkelig nok ligger relevansen i dette spekulative tankeeksperimentet i nettopp denne motsetningen»(Lieze Roels, Etcetera).

 

 

KREDITTER

Konsept : Christophe Meierhans – UtøvereShila Anaraki, Jochen Dehn, Luca Mattei, Christophe Meierhans, Adva Zakai – Dramaturgi:Bart Capelle – ScenografiDecoratelier Jozef Wouters – Painting: Giammarco Falcone  – ProduksjonHIROS, Elisa Demarré – Co-produksjonBIT Teatergarasjen, AUAwirleben (Bern), BUDA (Kortrijk), FAR° (Nyon), Kaaitheater(Brussels), Nouveau Théâtre de Montreuil (Paris),Teatro Maria Matos (Lisbon), Vooruit (Gent), ZonaK (Milan)– Støttet avVlaamse Gemeenschap, ProHelvetia

BIOS

BIO