BIT Teatergarasjens støtter kampanjen Redalertnorge

Artikkelbilde

Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere fra 1. november. Denne ordningen MÅ videreføres. Å avslutte den slik regjeringen foreslår vil føre til en enda vanskeligere økonomisk fremtid for hele landets kunst- og kulturarbeidere. Covid-19 og myndighetsbegrensningene rammer kulturlivet hardt og frilanserne ekstra hardt.

Onsdag 30. oktober kl. 12.00 ble det arrangert en demonstrasjon foran stortinget. Under følger Redalert Norges pressemelding i forkant av arrangementet

30. september 2020
Av Andreas Langenes

PRESSEMELDING! RØDT FARENIVÅ FOR KULTUR OG EVENTBRANSJEN

Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november. Ordningen som ble innført i april har så langt truffet godt og sørget for at teknikere og musikere har overlevd koronakrisen frem til nå. Det er derfor kritisk for bransjen at regjeringen avvikler en ordning som faktisk fungerer. Meldingen fra hele kultur – og eventbransjen er klar: Regjeringen må stå løpet ut og videreføre kompensasjonsordningen frem til Koronakrisen er over!

Onsdag 30.09 kl. 12 slår vi alarm utenfor stortinget. En ellers usynlig bransje vil den dagen skramle med flightcasene i et opptog fra Youngstorget til Eidsvolls plass, hvor det blir appeller og en markering for politikerne.

Samme dag vil vi markere alvoret bransjen nå står i, ved å lyssette kultur og signalbygg over hele landet i rødt fra kl. 20 og utover kvelden. Vi sto i store utfordringer med manglende rekruttering og kompetanseflukt allerede før vi ble truffet av tilnærmet full nedstegning den 12. mars, og nå er vi i ferd med å brekke ryggen fullstendig.

Markeringene er en del av den internasjonale #wemakeevents og #redalert bevegelsen som er en bevegelse som har spredd seg fra USA og til store deler av verden hvor kultur og eventbransjen nå står i de samme problemene som her hjemme.

I Norge har regjeringen valgt å avslutte kompensasjonsordningen til fordel for, en foreløpig diffus, stimuleringsordning for kulturlivet og eventbransjen. Resultatet blir at mange av oss som lever av å lage arrangementer i Norge, nå mister omtrent all inntekt. Med regjeringens vedtak står mange mennesker i bransjen nå ved et veiskille; Søke om sosialhjelp eller skifte bransje. For alle som gleder seg til å gå på festival, idrettsarrangement, konserter og teaterforestillinger når koronakrisen er over, er dette svært dårlig nytt. Kultur og underholdningsbransjen består av mennesker med sjelden og spesialisert kompetanse som vi er avhengige av for å gi Norge de store opplevelsene. Kompetanseflukten har allerede begynt, og uten teknikerne blir det ingen arrangementer.

Om ikke regjeringen snur i denne saken, vil store deler av kultur og eventbransjen utraderes. Hvem skal da skape arrangementene når samfunnet åpner opp igjen og kulturbyggene skal fylles med opplevelser?

Merk alle innlegg i sosiale medier med #redalertnorge og eventuelt også #redalert og #wemakeevents. www.facebook.com/redalertnorge