Endringer i BIT Teatergarasjens ledelse

Artikkelbilde

(Avtroppende teatersjef, Fu Kuen Tang foran Sentralbadet. Foto: Thor Brødreskift)

I oktober 2023 meldte teatersjef Fu Kuen Tang sin avgang som teatersjef for BIT Teatergarasjen. Det er nå avklart at han vil avslutte sitt arbeidsforhold i februar 2024. 

19. desember 2023
Av Andreas Langenes

BIT Teatergarasjen vil lyse ut to lederstillinger, henholdsvis som teatersjef og som administrativ leder. Stillingene lyses ut i uke 51 2023. Fra nå av og frem til nye ledere er på plass vil Ingrid Ellestad fungere som interim kunstnerisk leder og Tone Myklatun som interim administrativ leder.

--

Utlysning av nye stillinger: 

Administrativ leder: https://skjema.matae.no/ledig-stilling/bit-administrativ-leder

Teatersjef: https://skjema.matae.no/ledig-stilling/bit-teatersjef