Sammen igjen!

Artikkelbilde

(Artikkel oppdatert onsdag 6. mai)

Endelig letter det litt på trykket. Myndighetene åpner gradvis samfunnet opp igjen, stykke for stykke, uke for uke. I forkant av pressekonferansen der det ble klart at man fra 7. mai igjen kan åpne for arrangementer for opp til 50 publikummere hadde vi allerede bestemt oss for hvordan vi ønsker å gjennomføre Oktoberdans 2020 og høstens sesongprogram. Det føltes nødvendig å ta et valg, se mot horisonten.

01. mai 2020
Av BIT Teatergarasjen

Vi er sprekkeferdige av glede over at vi igjen kan møtes i teateramfiet ved sesongåpning i høst, og har troen på at den forsiktige lettelsen av restriksjoner vi opplever nå kan vare, dersom vi i fellesskap tar vare på hverandre ved å fortsette å opprettholde den merkelige avstanden til det store kollektivet av mennesker vi er så glade i. 

Som et internasjonalt programmerende teater er det imidlertid en faktor vi fremdeles vet lite om, som i hovedsak angår våre planlagte forestillinger fra verden utenfor våre landegrenser. Hvorvidt kunstnere får reise uhindret inn i Norge til høsten er fremdeles uvisst. Hverdagen er dramatisk for mange av dem vi bryr oss om – noen har mistet venner eller familie, andre går en svært usikker økonomisk fremtid i møte.

For mange frilanskunstnere har den globale unntakstilstanden vi befinner oss i snudd opp ned på livet. Teatrene er stengte, prøver og produksjonsforhold sterkt begrenset, og finansiell støtte utilstrekkelig eller ikke tilstede i det hele tatt. De umiddelbare og langtidsvirkende økonomiske konsekvensene av ukene vi har bak oss er uavklarte.

BIT Teatergarasjen har alltid vært en arena og plattform for forskjellige stemmer, synspunkter og historier fra andre deler av verden. Dette har gitt et lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum muligheten til å betrakte virkeligheten fra ulike ståsteder, og har skapt et grunnleggende behov i oss som institusjon for å være solidarisk med et globalt nettverk kunstnere og kompanier. 

Vi er i løpende kontakt med de internasjonale kunstnerne som skulle ha besøkt oss i Bergen denne vår- og høstsesongen, og støtter dem så godt det lar seg gjøre med fulle co-produksjonsbidrag. Slik kan vi bidra med det vi makter, og støtte internasjonale kunstnere som må forholde seg til svært ulike politiske strategier for hvordan kulturlivet ivaretas i sine respektive hjemland.

Innledningsvis avslørte vi at vi har fattet en beslutning. Uten å miste våre internasjonale venner av syne et sekund velger vi etter dagens forhold å gjennomføre høsten 2020 med et program bestående av kunstnere med tilhold lokalt i Bergen eller på landsbasis ellers i Norge. 

Dette valget er basert på et behov for og et ønske om å gjenetablere en trygghet hos dere som, sidestilt med vårt globale nettverk av kunstnere, er den aller viktigste årsaken til at vi eksisterer – nemlig vårt publikum. Vi vil skape trygge rammer for scenekunstopplevelser hos oss på våre ulike arenaer, og ser på denne modellen som en ansvarlig løsning for igjen å kunne legge til rette for inspirerende og avhengighetsskapende øyeblikk for dere, som vårt publikum i teatersalen.

Når det er sagt vil vi gjenta at vi aldri slipper våre internasjonale kunstnere og kompanier av syne: våren 2021 planlegger vi en ekstra festival som vil presentere det vi anser for å være aller mest spennende på den internasjonale scenekunstfronten.

Om du dermed tenker at det er lenge å vente til du får oppleve internasjonal scenekunst i Bergen igjen har vi en god nyhet. Som en by som over mange år har jobbet aktivt for å støtte internasjonale kunstnere gir Bergen oss mulighet til å være over bremmen full av fabelaktig gode programposter med kunstnere fra nær sagt alle kontinenter. Vi gleder oss til å slippe høstprogrammet, og aller mest –

VI GLEDER OSS TIL Å SE DERE IGJEN!

Hilsen administrasjonen på BIT Teatergarasjen