Nye takter fra nytt byråd – men tar regjeringen ballen?

Artikkelbilde

Styreleder for BIT Teatergarasjen Gunn-Vivian Eide skriver her om arbeidet med Sentralbadet som ny arena for BIT Teatergarasjen.

09. august 2016
Av Andreas Langenes

- Etter at BIT siden 2008 har tråkket rundt i en til tider seig husløs suppe har det nå endelig kommet fortgang i kommunens innsats for et nytt scenekunsthus. Mange husker kanskje at det forrige byrådet mente at det ble for dyrt å ta ansvar for å utvikle Sentralbadet til kulturbygg, og de fastholdt at Sentralbadet skulle selges til høystbydende. Heldigvis hadde vi akkurat da et mindretallsbyråd, og etter rask og samlet press fra bl.a. våre venner i det bergenske kulturliv tok opposisjonen grep og krevde at byrådet la frem en utredning for hvordan det offentlige kunne bidra til at Sentralbadet ble ombygget til scenekunsthus. Etter lokalvalget i fjor høst styres Bergen nå av AP, KrF og Venstre, som var blant de partiene som ivret mest for å finne en løsning i Sentralbadet. Med Julie Andersland i førersetet har det nye byrådet allerede rukket både å sende søknad om kulturhusmidler til staten og å opprette en vital og handlekraftig prosjektorganisasjon som driver tiltaket fremover. Det er etablert et tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune og med brukerrepresentanter fra BIT, Carte Blanche og DNS – og detaljplanleggingen er faktisk kommet godt i gang.

I søknaden til staten skriver kulturbyråden blant annet følgende: «Sentralbadet, et tidligere svømme- og stupeanlegg i Bergen, vil dekke behovet for et forsvarlig areal og være funksjonelt i forhold til de behovene som Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og DNS har. (…) Formålet vil være å huse, produsere og framføre scenekunst på høyt kunstnerisk nivå. (….) Bergen kommune vil derfor søke Kulturdepartementet om maksimal tilskuddsandel på 1/3 av kostnader knyttet til ombygging og tilrettelegging (….) Det er nærliggende å tro at Bergen kommune vil stå som utbygger, og at kulturinstitusjonene får eksklusiv bruksrett i et kommunalt drevet scenekunsthus.»

Som tidligere Venstrepolitiker står jeg kanskje i fare for å bli erklært som inhabil, men føler likevel et sterkt behov for å rope et aldri så lite hurra for Julie Andersland!

Den store utfordringen nå er finansieringen. I følge de siste utredningene er investeringsbehovet i Sentralbadet estimert til 624 millioner kroner. Dette inkluderer ombygging og ominnredning av eksisterende bygningsmasse, nybygg oppå den delen som vender mot Teatergaten, kjøp av Sentralbadet/tomten, teaterteknisk utstyr, kunstnerisk utsmykning etc. I tillegg til statlige kulturhusmidler er prosjektet tenkt lånefinansiert av kommune og fylkeskommunen i felleskap. Dersom første del av denne kinder-egg finansieringen går i boks, vil trolig kommune og fylke falle greit på plass etterpå… Dermed vil Stortingets behandling av høstens statsbudsjett bli en avgjørende første akt. Styret i BIT forventer at Stortinget allerede nå i høst signaliserer at de omsøkte kulturhusmidlene bevilges og utbetales i årene 2018 til 2020 – slik at byggeprosjektet kan påbegynnes ved årsskiftet 2017/2018.

Tross nomadetilværelse og skjebnetider er det godt å se at BIT Teatergarasjen på ingen måte stagnerer kunstnerisk, men markerer seg og mottar både annerkjennelse og internasjonale prosjektmidler. Jeg er trygg på at du som publikummer har mange spennende og nyskapende forestillinger i vente denne høsten.

Gunn-Vivian Eide
Styreleder for BIT Teatergarasjen