Et reisebrev og en elefant

Artikkelbilde

BIT Teatergarasjen har siden oppstarten på åttitallet hatt et sterkt fokus på den internasjonale scenekunsten og dens tendenser utenfor landets grenser. Men hvordan skaffer man seg en oversikt over dette brede feltet? Jo, man ser mye, man snakker med mange, man diskuterer og man prøver og feiler.

I denne artikkelen gir vi leseren et lite innblikk i nettverksarbeidet vårt i Europa. 

09. september 2015
Av Andreas Langenes

Over tid har vi fått mange gode venner og samarbeidspartnere over hele verden. Dette inkluderende kollegiatet av teaterhus og kulturinstitusjoner kaster ball med hverandre, utveksler erfaringer og kompetanse, og går i mange tilfeller sammen om å co-produsere spennende prosjekter.

Med en slik solid plattform i bunn har institusjonene i flere tilfeller sett nytten av å organisere seg i mindre nettverk, hvor en har gått sammen og søkt om midler fra EUs kulturprogram til realisering av felles formulerte prosjekter. BIT Teatergarasjen har vært blant initiativtakerne til og sentral partner i flere slike nettverk.

Et av nettverkene vi for tiden arbeider med er APAP – Advancing performing arts project.  Nettverket har levd siden tidlig på 2000-tallet og har mottatt støtte fra EU til flere prosjekter med begrenset varighet siden den gang.

I dag er vi i en overgangsperiode hvor vi er i ferd med å avslutte et 5-årig prosjekt, samtidig som vi formulerer en ny prosjektsøknad som skal leveres til EU denne høsten.

For å gi leseren et innblikk i hvordan dette nettverkssamarbeidet kan arte seg, vil vi forsøke her å gi en liten rapport fra et av våre jevnlige møter med våre partnere i APAP. Møtet foregikk i Brussel i mai i år (2015).

 

[Rapport fra møte i Brussel 15.-16. mai 2015]

Mai måned i Brussel er ikke så veldig ulik festspill-tid i Bergen. Den enestående Kunstenfestivaldesarts som arrangeres hvert år i hele tre uker, gjør byen til et levende knutepunkt med og for europeisk scenekunst, kunstnerne og publikum. Rammene for møtet var således både praktiske på grunn av nærheten til prosjektene vi er med på co-produsere, samt sosialt oppbyggende med mange av våre venner, samarbeidspartnere og et stort fagmiljø tilstede. 

Vi hadde tre hovedpunkt på agendaen på møtet i Brussel. Og det knyttet seg en viss spenning til et par av punktene. På møtet skulle vi blant annet komme noen lange steg nærmere et førsteutvalg av kunstnere, en såkalt fokusgruppe for oppstarten av det nye APAP-prosjektet. Med hele åtte partnere rundt bordet (se nederst på siden), som hver for seg har med seg ulike egenskaper og kompetanse og til dels ulik kunstneriske profil inn i samarbeidet, kunne det å enes om denne fokusgruppen fort ført til tidkrevende diskusjoner. Det viste seg derimot at teatersjefer og kuratorer hadde bestemt seg for å tøyle litt av sitt mest kompromissløse kuratorvirke, til det beste for nettverkets felles prosjekt.
Gjennom noen forslagsrunder og avstemminger kunne vi allerede første møtedagen bli enige om en spennende gruppe kunstnere.

I tillegg til nettverkets åtte partnere, var det også representanter fra tre potensielt nye partnere tilstede. Disse deltok aktivt i både forslagsrunder og avstemming, og det ble tydelig at vi hadde en solid felles plattform å bygge et videre samarbeid på.  Dette gagner partnerne i nettverket, men først og fremst kunsten og kunstnerne nettverket skal være med på å co-produsere og formidle.

Publikumsutvikling
En av forutsetningene for å motta støtte fra den Europeiske Unions kulturprogram er at det arbeides strategisk, aktivt og målrettet i nettverkene med å nå ut til nye publikumsgrupper. De aller fleste partnerne i APAP arbeider hver for seg, og daglig med disse utfordringene, men med ulike prosjekter i ulike størrelser. APAP har lagt ned et større arbeid for å finne et prosjekt en kan enes om og som kan implementeres innenfor rammene og ressursene hver av partnerne har til rådighet.  Vi landet på et samarbeid med organisasjonen ABC, som har base i Brussel.

ABC / Arts Basics for Children er en non-profit virksomhet som arbeider i grenselandet mellom kunst og utdanning og som et laboratorium for estetiske opplevelser og for kunnskap om og økt oppmerksomhet til det samme. Vi brukte en dag av Brussel-møtet til å bli enda bedre kjent med denne organisasjonen og idéene de tar med seg inn i arbeidet med nye grupper kunstbrukere.

ABCs skaper omgivelser og prosjekter som utfordrer og stimulerer barn og voksne i alle aldre til å bruke fantasien, eksperimentere og utforske sitt kreative potensiale, sies det. Gründer Gerhard Jäger presenterte litt av historien bak ABC og fortalte om noen av prosjektene de arbeider med i dag. Vi ble også utfordret med noen enkle oppgaver, som godt illustrerte at det ofte er det enkle som skaper den gode entusiasmen og som åpner porter og perspektiver mot det som er ukjent. 

Jäger gav alle et lite stykke papir. Så sa han: - Ta papiret, knip øynene igjen og lag en elefant. Entusiasme og dyp konsentrasjon i et minutt. Latter og oppstemt summing i salen i det neste etter at vi åpnet øynene for å se resultatet. Over kan du se min elefant. Jeg synes den ble fin.

Det har gått noen måneder siden møtet i Brussel. Vi er flere steg videre og har levert en ny søknad til EU. Samarbeidet med våre venner og partnere rundt omkring i Europa gjennom ulike nettverk er noe vi i BIT Teatergarasjen arbeider med hver dag. En kan si at forestillingene vi co-produserer og presenterer lokalt i Bergen, representerer toppen av isfjellet. Virksomheten er større og samarbeidet mer utstrakt en det en med det første blikket registrerer. Derfor har vi også lyst til å formidle litt fra dette arbeidet. Og vil noen vite litt mer, så er det bare å kontakte oss.

Telefon: 55232235 / info@bit-teatergarasjen.no

---

Partnere i APAP: BIT TEATERGARASJEN,  ARTS CENTRE BUDA KORTRIJK (BELGIA), SZENE SALZBURG (ØSTERRIKE), TANZFABRIK BERLIN (TYSKLAND), CENTRALE FIES DRO (ITALIA) FUNDACJA CIALO/UMYSL (POLEN), MAISON DE LA CULTURE D'AMIENS (FRANKRIKE), STUDENT CENTRE ZAGREB (KROATIA).

Nye partnere: Reykjavik Dance festivalTeatro Nacional D. Maria IINanterre Amandiers