Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Hva gjør vi med Covid-19?
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
22. - 31. oktober 2020
Oktoberdans 2020 - contemporary dance biennale in Bergen, Norway

NO: Den 13. utgaven av vår internasjonale dansebiennale ser annerledes ut enn det vi er vante til. For første gang siden 1997 består programmet av kunstnere bosatt i eller med base i Norge. På grunn av utbredelsen av covid-19 og reiserestriksjoner dette naturligvis medfører, har vi flyttet de internasjonale produksjonene til 2021 – mer og (veldig) spennende informasjon kommer om dette ut over høsten. 

Vi er stolte over å kunne invitere til et program som viser frem et lokalt og nasjonalt dansefelt i rivende utvikling og diskursprogarmmet FUTUREBODIES, en plattform for scenekunst-teori for en undersøkelse av vår samtid, og det hamskifte den nå er inne i. 

_________________________

EN: The 13th edition of our international dance biennale looks different than what we are used to: for the first time since 1997, the program consists solely of artists that are based in Norway. Due to the prevalence of covid-19 and travel restrictions this naturally entails, we have moved the international productions to 2021, and we are excited about sharing more information about this soon.

We are proud to be able to invite you to a program that shows a local and national dance field in rapid development, and the discourse program FUTUREBODIES – a platform for the development of performing arts theory to an examination of our present and the paradigmatic changes it currently undergoes.