Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Late Night Happening: PANDEMI SPESIAL
Kjøp billetter
30. oktober 2020 Kl. 21:00
Sted: Stenersen, KODE 2
Språk: Engelsk
Kategori: Multikunstnerisk Begivenhet

 

Vi ønsker å benytte unntakstilstanden Covid-19 har forårsaket til å diskutere sentrale problemstillinger i brytningstiden vi nå er inne i. I den anledning har vi engasjert en rekke personer i vårt nettverk til å reflektere over hvordan vi kan manøvrere i tiden vi har foran oss. Hvilken kunnskap besitter vi, og hvordan tar vi våre valg? 

 

Det siste halve året har endret på hvordan vi forholder oss til rom for diskusjon og fabulering, og mye av den mellommenneskelige kommunikajonen har blitt flyttet fra fysiske til digitale flater. Det er en mengde etiske og moralske konsekvenser knyttet til dette, for eksempel i overskridelsene mellom taktil virkelighet og teknologi. Kan den virtuelle kroppen sameksistere og være likestilt med den fysiske? 

Pandemi Spesial er et åpent rom. Ni dager med forestillinger, workshops og diskursprogram legger grunnlaget for en demokratisk, radikal scene som er åpen for alle tanker. Vi vil bruke denne kvelden til å presentere en rekke tekster i ulike formater, som forhåpentligvis både vil inspirere og motivere. Rommet er uformelt og har ingen frontal scene, og er også lagt opp til spontan utfoldelse.

Pandemi Spesial er en plattform for å knytte, kommunisere og presentere ideer – gjennom performativ tekst, video, lyd, performance eller andre virkemidler. Pandemi Spesial er en invitasjon.

 

Late Night Happenings på Oktoberdans 2020 er invitasjoner fra BIT Teatergarasjen og kurator-teamet til å bli med oss på kvelder som utforsker kunst, identitet og transformasjon gjennom en tverrfaglig linse. I en rekke segmenter beveger vi oss i mulige og umulige rom sammen med våre inviterte gjester Håkon Hoffart, Cibelle Bastos, Pandemi Spesial og Hallusinatoriet med Aksel Kielland.

 Late Night Happening er en del av FUTUREBODIES, og følger den diskursive undersøkelsen av tid, transhumanisme og dramaturgi.