Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Staging and Re-cycling - Retrieving, Reflecting and Re-framing the Archive
Kjøp billetter
30. oktober 2020 Kl. 13:00
Sted: Stenersen
Språk: Engelsk
Kategori: Boklansering

Staging and Re-cycling går John Keefe og Knut Ove Arntzen tilbake til, og re-vurderer et utvalg av sine arbeider for å utforske hvordan gjenfinning, ny tilnærming og nykontekstualisering av materialet kan lede ny vei for nytt arbeid og nytenking.

Boken inneholder et utvalg av tidligere publiserte tekster og tekster som publiseres for første gang (riktignok presentert tidligere), blandet med redaksjonelt materiale - reflekterende essays fra John og Knut om disse tekstene fra arkivene, og originale essays fra inviterte forskere som utforsker temaet repetisjon og re-sirkulering.

Prosjektet har en rekke mål: å foreslå hvordan statusen til 'nytt' med hensyn til akademiske og iscenesatte dramaturgiske materialer kan omformuleres; å undersøke disse på nytt gjennom visse linser og konsepter (re-sirkulering; omarbeidelse; tilskueren; landskap, post- og andre dramaturgier);  å utforske mulighetene for kritikk som oppstår som følge av ulike moduser for sidestilling, dialog og dialektikk; å tilby ytterligere provokasjoner til mottatte ideer; å hente og nærme seg materiale, som blir 'tapt' i arkiv eller i bibliotekshyllene når de først har blitt publisert eller presentert. Som vist her, fungerer bindestrekens rolle som en indikator på statusen til 're-' i forhold til det 'nye'.

Skrevet for forskere og akademikere, studenter på ulike nivå, og praktikere som jobber med alle former for teater og performance, Staging and Re-cycling foreslår en ny form for dialog mellom arbeid, forfattere og lesere, og trekker tråder som strekker seg bakover i fortiden og potensielt inn i fremtiden.

ISBN 9781003015895

Utgitt på Routledge forlag.

Denne boklanseringen er en del av diskursprogrammet FUTUREBODIES.

FUTUREBODIES er støttet av Fritt Ord og Bergen Kommune.