Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Det marginale teater
Få gratisbillett
30. oktober 2020 Kl. 13:00
Sted: Stenersen
Språk: Norwegian
Kategori: Boklansering

ART AS FORCE was part of POSITIONS – the discursive program at Oktoberdans 2018.

 

Det marginale teater, et nordisk blikk på regikunst og ambiente forsøk av Knut Ove Artntzen er en bok som beskriver og eksemplifiserer regikunst i teatret mellom det klassisk-modernistiske og det postmoderne. Til grunn ligger akademiske analyser og kunstfaglige betraktninger. Et nordisk blikk vil si forfatterens blikk, et blikk som styrer eksemplene, som ikke bare er hentet fra Norden i skandinavisk forstand, men Canada-Québec og Nord-Europa. Denne boken gir en basis for å forstå regikunst som et postmoderne fenomen i forhold til nedbrytningen av hierarkier og bruddet med mainstream.  “Detmarginale” reflekterer forståelse for performancekunsten i samspill med teater i et geografisk og kulturelt perspektiv. 

 

Boken viser også hvordan kritikeren og betrakteren kan bedrive kritisk analyse av forestillinger i forhold til det egne blikkets betydning, og viser overskridelser i forhold til visuell kunst og kontekst. Ambiente strategier innebærer at regikunsten, såvel som billedkunsten, tar i bruk tverrkunstneriske virkemidler og integrerer tilskueren i enatmosfære av popkulturell karakter og “klubbing”, såvel som at den griper fatt i spørsmålet om teater og show i forhold til det transnasjonale og turismen. Boken kommer inn på tekstens betydning i forbindelse med en diskusjon av det forfatteren kaller “tekstidealisme” og den berører videre spørsmål som har med regiutdanning å gjøre. 

 

Boken er publisert på norsk.

 

Denne boklanseringen er en del av diskursprogrammet FUTUREBODIES.

FUTUREBODIES er støttet av Fritt Ord og Bergen Kommune.