Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Moving Images (arbeidsvisning) #DANSENFEST
Grov Productions
Kjøp billetter
28. oktober 2020 Kl. 19:00
Sted: Visningsrommet USF
Kategori: Dans

Moving Images er en duett hvor utøverne dveler ved tanken om omfavnelse og tap. Den bygger på tilfeldige fotografier av hvordan par omfavnet hverandre da de ble gjenforent etter Andre verdenskrig. Dette ble utganspunktet for å undersøke nærmere hvordan utøverne selv tolker disse begrepene om tap og omfavnelse, og skape sine egne historier ut av det som formidles i bildene.

Forarbeidet til denne arbeidsvisningen ble gjort på prosjektplatformen Mind The Gap i Oslo i 2019. Ben, den ene av danserne, kunne ikke reise til Norge for å være med på Dans en Fest! på Oktoberdans 2020. Det blir derfor brukt film som en måte å kople seg opp mot en kropp i rommet, hvor også publikum blir en del av det store bildet.

Grov productions på internett

Grov productions på Facebook

Grov productions på Instagram

 

Dans - en fest! er støttet av Fond for utøvende kunstnere og Vestland fylkeskommune 

bio

The work of Brita Grov  - Grov Productions is investigative and very intuitive. 

Her unique musicality and rythm has a strong influence to the work. One could say the dynamic shifts and steady, repetative transitions can relate to her place of birth. A dramatic scene indeed.

Brita Grov is originally from Stord, an island in the outskirts of the western Norwegian archipelago. Grov is her surname and also her birthplace.
A strip of land next to high mountain and deep sea. The view is just as great as it sounds. 
Piercing into the fjord one can glimpse the glacier and snow  in the horizon. One would most certainly say this has it´s edge and influence.

kreditter

Idea: Grov Productions
Dancers: Ben King & Brita Grov
Outside eye: Rosalind Goldberg
Photo: Tale Hendnes
Supported by Bergen Dansesenter - regionalt kompetansesenter for dans.