Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Into the City, Onto the Stage: Unlikely Collaborations in the Performing Arts
Få gratisbillett
30. oktober 2020 Kl. 13:00
Sted: Stenersen
Språk: Engelsk
Kategori: Boklansering

Notis fra redaktørene Alexander Roberts og Ásgerður G. Gunnarsdóttir:

Vi, kuratorene Alexander Roberts og Ásgerður G. Gunnarsdóttir, har jobbet med kuratorisk forskning under tittelen ‘Intothe City, Onto the Stage’ siden 2014. 

Det sentrale spørsmålet har vært å spørre hvordan vi som kuratorer - basert i Reykjavik, Island - og gjennom vår jobb som kunstneriske leder for Reykjavik Dance Festival - kan skape en platform, med scenekunst  i sentrum, hvor de grunnleggende forutsetningene for hvem scenekunsten er til for kan bli fundamentalt utfordret og endret. Hvem i byen vår har mulighet til å se den, lage den og ha meninger om den? Hvordan dyrke og forme en institusjon som samler publikum gjennom engasjementer med scenekunsten på vilkår som er glødende antirasistiske, pro-queer, mellomartslig, ikke-diskriminerende, feministiske, pro-arbeider og dekoloniserende?

Hvordan fremme en plattform som består av et porøst og interseksjonelt fellesskap av lyttere og lærevillige som er forpliktet til å forsterke stemmer, kropper, opplevelser og viktigheter blant dem som ellers ofte er underrepresentert, mindre sett og mindre hørt? Vi har aldri sett på disse spørsmålene som noe som er sidestilt det “virkelige” kuratoriske arbeidet, disse spørsmålene har vi sett som hovedarbeidet. Det har betydd å utvikle strategier for å utfordre og endre hvem som er i publikum, hvem som er på scenen, hvem som går på festene, deltar i samtalene, og like mye hvem som får kuratere.

Vi skapte denne boken som et rom for å lære fra andre som også har vært opptatt av å utvikle kunstneriske og kuratoriske strategier som er relevant for disse spørsmålene. 

Formulert som en åpen, uavsluttet serie med kapitler, med hvert kapittel bundet inn i sitt eget omslag, er boken tenkt som en stadig økende plattform for å samle ulike ytringer fra forskjellige kunstere og kuratorer som vi føler gir viktige og nødvendige svar til spørsmålene nevnt tidligere - på måter som likevel er spesielt knyttet til deres arbeid og arbeidskontekst.

Med dyp takknemlighet til alle som har bidratt og alle de vi har jobbet med for å lage denne boken.

Into the City, Onto the Stage: Unlikely Collaborations in the Performing Arts er en publikasjon av apap Performing Europe 2020, et prosjekt som er delfinansiert av Kreativt Europa, EUs program for kulturell og kreativ sektor.

Denne boklanseringen er en del av diskursprogrammet FUTUREBODIES.

FUTUREBODIES er støttet av Fritt Ord og Bergen Kommune.