Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
CHOREOGRAPHY
Kjøp billetter
20. oktober 2018 Kl. 13:00
Sted: Visningsrommet USF
Språk: English
Kategori: Samtale

Lansering av den andre utgaven av KOREOGFRAFI

 

Det er med glede vi kan invitere til lansering av den andre utgaven av antologien KOREOGRAFI, som kommer rykende fersk rett fra trykken. Den består av elleve nyskrevne tekster av kunstnere virksomme i feltet for dans og koreografi i Norden. Redaksjonen består av Solveig Styve Holte, Ann-Christin Kongsness og Venke Marie Sortland: Vi ønsker å på nytt bygge og utvide en rik og kompleks forståelse av begrepet koreografi. Vi tilnærmer oss koreografi som et eget kunnskapsfelt, og forsøker å strekke oss ut mot samt bidra til å skape et større nordisk fagfellesskap. Ambisjonen vår er å ta vare på et refleksjonsrom som vi opplever er trua, nemlig tenkning fra og rundt kunstnerisk arbeid.

 

 

 

Bidragsyterne i denne utgaven er Ellen Söderhult, DANSEatelier, Marie Bergby Handeland, Tone Pernille Østern, Galerie, Jana Unmüssig, Ann-Christin Kongsness, Brynjar Bandlien, Satu Herrala, Alexander Roberts, Ilse Ghekiere, Elina Pirinen og Venke Marie Sortland. Felles for bidragene i denne utgaven av KOREOGRAFI er en interesse for det språket kunstnere selv kan utvikle - alle forsøker på ulike vis å finne et produktiv forhold til tekst som uttrykksform. Alle tekstene finnes i både skandinaviske og engelske versjoner.

Marie Bergby Handelands tar i sin tekst, Det jeg vet, for seg forholdet mellom kropp og språk i ulike situasjoner, både på jobb og i mer private øyeblikk, og setter dessuten spørsmålstegn ved profesjonalitetsbegrepet. I Ilse Ghekieres tekst #Metoo, herstory i dansen – om aktivisme, solidaritet og presisjon gjør hun rede for de ulike #metoo-bevegelsene som oppstod i dansefeltene i Norge, Sverige, Belgia og Montreal høsten 2017. Hva innebærer det å være både kunstner og aktivist og hva skjer med disse bevegelsene nå?

Redaksjonen vil være til stede på lanseringa og samtale med både Marie Bergby Handeland og Ilse Ghekiere på bakgrunn av deres tekster.

Antologien vil være i salg under arrangementet og gjennom hele festivalen.

For mer info og gratis nedlasting av første utgave se: www.choreography.no

KOREOGRAFI er støttet av: Norsk kulturråd, Nordisk kulturkontakt

Lanseringen av KOREOGRAFI er del POSITIONS – diskursprogrammet på Oktoberdans.