Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
NEW BUSINESS MODELS
Kjøp billetter
19. oktober 2018 Kl. 10:00
Sted: Visningsrommet USF
Språk: Engelsk
Kategori: Workshop
Varighet: 10:00-14:00

Lab om nye forretningsmodeller i kunst - og kultursektoren, i samarbeid med APAP

PÅMELDING PÅ BILLETTLENKEN // GRATIS

I samarbeid med det europeiske nettverket APAP - Performing Europe 2020 arrangerer vi en lab om begrepet "New Business Models”. Laben fokuserer direkte på overføringsverdien mellom kultur-, utdanning- helse- og finanssektoren, og er en videreføring av en serie diskusjoner og prosjekter i henholdsvis Dro, Amiens, Salzburg og Berlin*, som blant annet har tatt for seg kunst sett i lys av turisme og handel. I Bergen ønsker vi å se på kunstens rolle i markedet på et litt mer abstrahert nivå. Hvorfor ser vi på kunsten som en nødvendig del av et samfunn? Kan man snakke om en nytteverdi av en kunstnerisk opplevelse? Og om så, etter hvilken målestokk kan en slik verdi vurderes? 

I dagens Norge oppfordres det til detaljert rapportering for å kunne vurdere en tjeneste, vare eller handlings effektivitet og måloppnåelse, og kulturuttrykk – med sine abstrakte verdidefinisjoner – havner i en særstilling der man gjør bruk av størrelser som hvor stort utbytte en publikummer får av en kunstnerisk opplevelse. Hvordan måler man en kunstorganisasjons suksess? Hva med de fleste teaterinstitusjoners uttalte mål, å ‘gipublikum det de ikke visste at de ville ha'?

Fra politisk hold oppfordres det til talentutvikling og eksport av norsk kultur til utlandet, aktiv bruk av gaveforsterkingsordninger og til å skape gode relasjoner til privat næringsliv; en stadig utvikling av kunstneren og kulturprodusenten i retning entreprenørskap. Egenskaper som ofte forbindes med kunstfeltet trekkes frem som inspirasjon for næringssektoren; begreper som kreativitet, fleksibilitet, risikovilje og prosjektorientering.

I et internasjonalt perspektiv er mange lands kulturbudsjetter under press i etterdønningene av finanskrisen i 2008. Den klassiske institusjonen må forsvare sin relevans, og steiner snus for å sikre mest mulig effektiv drift. Samarbeid på kryss av ulike sektorer blir en stadig mer inkorporert del av mange kulturinstitusjoners driftsmodell. Det gir mening å utveksle erfaringer, og se på sin egen praksis med nye øyne.

Med dette som bakteppe er vi glade for og stolte av å invitere til en åpen lab med deltakere fra mange ulike fagfelt, der vi i hovedsak ønsker å diskutere ulike forslag for bærekraftig og innovativ utvikling av scenekunstsektoren, og hvordan vi kan dra nytte av hverandres erfaringer og ekspertise. Initiativet retter seg direkte mot representanter for APAPs medlemsorganisasjoner, herunder teatersjefer, direktører og produsenter fra 11 land, samt norske fagmiljøer innen scenekunst, helse, utdanning og finans. 

Arrangementet holdes på engelsk.

Del av POSITIONS – diskursprogrammet på Oktoberdans. 

 

Program

10:00 Welcome by Oktoberdans

10:10 – 10:25  Statssekretær Marianne Hagen (Utenriksdepartementet): Business model for performing arts: survival of the fittest?

10:35 – 10:50 Marga Kroodsma (interim artistic director, Veem House for Performance Amsterdam): 100 day house / performing arts festivals in the Netherlands / fair practice (working title)

11:00 – 11:15 Jarle Bastesen (associate professor at the department of leadership and organization, Kristiania University College): The cultural institution as entrepreneur

11:30 Coffee, tea and fruit

12:00 Video interview with Christophe Meierhans (theatre director): About the performance Trials of Money and the economic collaboration project Common Wallet (TBC)

12:10 – 12:25 Inger Lise Teig (associate professor at the department of global public health and primary care): A social scientist's view on how management is aimed at achieving quality in the public health and primary care sector (working title)

12:30 – 12:45 Hallgeir Isdahl (Former executive vice president, Sparebanken Vest and chairman of MADE, Vera&Kyte as well as board member of Zephyr and Stiftelsen Stenersens Samlinger): Art and society (working title)

12:50 – 14:00 Open conversation

 

Samarbeidspartnere

Våre apap-partnere nevnt innledningsvis er: SZENE salzburg, Østerrike – Centrale Fies, Dro, Italia – Maison de la Culture d'Amiens, Frankrike og Tanzfabrik Berlin, Tyskland.

Andre partnere i nettverket er: Student Centre Zagreb, Kroatia – Fundacja Cialo/Umysl, Warsawa, Polen – Teatro Nacional D.Maria II, Lisboa, Portugal – Nanterre-Amandiers, Nanterre, Frankrike – Reykjavik Dance Festival / LÓKAL, Island og Kunstencentrum BUDA, Kortrijk, Belgia - assosiert partner - Bipod festival, Beirut, Libanon

www.apapnet.eu

Bio

Marianne Hagen has been State Secretary in the Ministry of Foreign Affairs since November 2017. She has previously worked as Head of Communications at the Royal Court and as Adviser for the CEO of the Norwegian Shipowners’ Association. She has board membership experience from four sectors: culture, health, energy and finance. She has also been Deputy Chair of DNB Savings Bank Foundation and Chair of the Board of Dextra Musica.

Marga Kroodsma (Amsterdam, NL) has been working as an independent in the performing arts industry since 2004. For 6 years she was a programmer and artistic director of Jonge Harten(Young Hearts) Theaterfestival, a festival for young theatre makers/performers and a young audience. From this 9 day festival she moved to the 100 Day House of Veem House for Performance in Amsterdam. Veem House has been a leading international production house for innovative performance art for three decades. In 2017 Veem House decided to transform into the‘100 Day House’. For 100 consecutive days each year the Veem House is welcoming artists to work and present, and spectators to meet and discuss. Marga is temporarily replacing artistic director Anne Breure during her absence.

Jarle Bastesen is an associate professor at Kristiania University College.He teaches in subjects as management and leadership, organization theory, strategy, entrepreneurship, growth and change. His research areas are mainly organizational development and growth. At the moment he holds the position as chairman of the board at the jazz festival Nattjazz.

Christophe Meierhans started out as a composer but works in a wide variety of media. He has previously appeared at BIT Teatergarasjen with productions like Some use for your broken clay pots(2014), in which he presented a new form of democratic regime, and Verein zur Aufhebung des Notwendigen – A hundred wars to world peace(2015) – an exercise in anarchy through cooking. Christophe experiments with participation and the politicisation of ostensibly ordinary acts. He visited BIT Teatergarasjen in september this year with Trials of Money(2018), a special tribunal for semi-human persons.

Inger Lise Teig is associate professor at the Department of global public health and primary care, Faculty of Medicine, University of Bergen. She holds a PhD in social anthropology with expertise in health management, organisational ethnography, mental health studies, critical management studies, and health services research. She is in charge of and teaches at the continuing education course and master for health care personnel(Leadership in health care) at the University of Bergen. In 2017, she was awarded as"best educator" at the Faculty of Medicine at the University of Bergen.

Hallgeir Isdahl is a recently retired banking executive, now executive chairman in the fast growing music management MADE. Through his banking career he has served as market analyst, Chief economist and investment strategist, the last ten years as an executive with responsibilities in the areas of capital markets, retail banking an corporate social responsibilities. He has held and is holding a variety of chairs and board memberships within the financaial sector as well as in the creative and cultural sector. His major non professional interests are closely linked to music and contemporary art.