Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Kjøp på spillested
Billettsalg 1 time før forestilling.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
NEW BUSINESS MODELS
Kjøp billetter
19. oktober 2018 Kl. 10:00
Sted: Visningsrommet USF
Kart
Språk: Engelsk
Kategori: Workshop
Varighet: 10:00-14:00

Lab om nye forretningsmodeller i kunst - og kultursektoren, i samarbeid med APAP

I samarbeid med det europeiske nettverket APAP - Performing Europe 2020 arrangerer vi en lab om begrepet "New Business Models”. Laben fokuserer direkte på overføringsverdien mellom kultur-, utdanning- helse- og finanssektoren, og er en videreføring av en serie diskusjoner og prosjekter i henholdsvis Dro, Amiens, Salzburg og Berlin*, som blant annet har tatt for seg kunst sett i lys av turisme og handel.

I Bergen ønsker vi å se på kunstens rolle i markedet på et litt mer abstrahert nivå. Hvorfor ser vi på kunsten som en nødvendig del av et samfunn? Kan man snakke om en nytteverdi av en kunstnerisk opplevelse? Og om så, kan man oversette denne verdien til en håndfast størrelse?

I dagens Norge oppfordres det til stadig mer detaljert rapportering for å kunne vurdere en tjeneste, vare eller handlings effektivitet og måloppnåelse, og kulturuttrykk – med sine abstrakte verdidefinisjoner – havner i en særstilling der man tar i bruk størrelser som hvor stort utbytte en publikummer får av en kunstnerisk opplevelse. Fra politisk hold oppfordres det til talentutvikling og eksport av norsk kultur til utlandet, gaveforsterkingsordninger og til å skape gode relasjoner til privat næringsliv; en stadig utvikling av kunstneren og kulturprodusenten i retning entreprenørskap. Egenskaper som ofte forbindes med kunstfeltet trekkes frem som inspirasjon for næringssektoren, som kreativitet, fleksibilitet, risikovilje og prosjektorientering.

Publikum skal også måles. Undersøkelser slår fast at det er mange ulike årsaker til at publikum oppsøker en kulturell aktivitet, og man søker – i tråd med informasjonssamfunnets utvikling som sådan – å danne seg et fullverdig bilde av sine kundegrupper. Institusjoner har mulighet til å legge opp sin markedsføring i henhold til hvilke segmenter som er særlig store i sitt nærområde, eller drive målrettet markedsføring mot disse gruppene i anledning enkeltforestillinger som trolig har særlig appell for enkelte segmenter. I ytterste konsekvens har man også mulighet til å programmere og kuratere etter samme måltall.

Hvordan måler man en kunstorganisasjons suksess? Burde ikke hovedfokus ligge på innholdsproduksjon? Hva med de fleste teatersjefers uttalte mål, å gi publikum det de ikke visste at de ville ha'?

 

Arrangementet oppdateres.

 

Våre apap-partnere nevnt innledningsvis er: SZENE salzburg, Østerrike – Centrale Fies, Dro, Italia – Maison de la Culture d'Amiens, Frankrike og Tanzfabrik Berlin, Tyskland.

 

Andre partnere i nettverket er: Student Centre Zagreb, Kroatia – Fundacja Cialo/Umysl, Warsawa, Polen – Teatro Nacional D.Maria II, Lisboa, Portugal – Nanterre-Amandiers, Nanterre, Frankrike – Reykjavik Dance Festival / LÓKAL, Island og Kunstencentrum BUDA, Kortrijk, Belgia - assosiert partner - Bipod festival, Beirut, Libanon

 

www.apapnet.eu