Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Das Kapital (i utvidet forstand)
Kjøp billetter
11. september 2018 Kl. 19:00
Sted: Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek
Kategori: Rein Bonus

Et foredrag i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek 

I Das Kapital, utgitt i årene 1867-94, hevder Karl Marx at kapitalismen vil kollapse under vekten av sine egne motsetninger. I dag, 124 år senere, fremstår kapitalismen som en like selvskreven del av samfunnet som demokratiet. Samtidig er vi på kollisjonskurs: verdier som evig vekst og bærekraft lar seg vanskelig kombinere.

Foredraget arrangeres i forbindelse med forestillingen Trials of Money av den sveitsiske scenekunstneren ChristophMeierhans. Her inviteres publikum til å være jury i en offentlig rettssak mot det verdensomspennende monetære system. Implisitt må man som tilskuer dermed ta stilling til sitt eget syn på pengenes eventuelle skyld eller uskyld.

Vi har invitert Tomas Stølen, postdoktor ved det psykologiske fakultet, til å se tilbake på Marx i lys av Georg W.F. Hegel og Theodor Adorno. Hvilke filosofiske motiver ligger til grunn for Marx’ tenkning? Av særlig interesse i så måte er begrepet om fremmedgjøring.

Foredraget holdes på norsk.

Gratis inngang.