Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Kjøp på spillested
Billettsalg 1 time før forestilling.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
POST DANCE
Kjøp billetter
23. oktober 2018 Kl. 11:00
23. oktober 2018 Kl. 22:00
24. oktober 2018 Kl. 11:00
Sted: Visningsrommet USF
Kart
Kategori: Seminar

Workshop, foredrag og samtaler om post-dance

Post-dance er et forsøk på å skape en utvidet danseforståelse som kan romme og kontekstualisere den dansen som avviker, eller ikke lenger får plass i vår tradisjonelle danseforståelse - med andre ord, den dansen vi ofte møter på Oktoberdans sitt kunstneriske program.

Post-dance dukket først opp som begrep under konferansen Post-dance: Beyond the kinestetic experience and back initiert av MDT i Stockholm ved kunstnerisk leder Danjel Andersson høsten 2015. I 2017 ble boken Post-Dance (red.Danjel Andersson, Mette Edvardsen, Mårten Spångberg) utgitt. Både konferansen og den etterfølgende boken tar for seg post-dance som et "source-consept"og etterlater med det mange løse tråder og lite konkret innhold for begrepet. 
Under Oktoberdans 2018 vil Amanda Øiestad Nilsen bygge videre på hva post-dance er i møte med det frie dansekunstfeltet gjennom workshops, foredrag og samtaler i et forsøk på å samle de løse trådene og skape et mer konkret innhold for begrepet. Ønsket er å konkretisere det kunstneriske innholdet for post-dance som sjanger og/eller kunstform, men også se på hvilken betydning post-dance kan ha i en kulturpolitisk og dansevitenskapelig kontekst. Hva skjer for eksempel når alle dansere som avviker fra den tradisjonelle forståelsen av hva en danser er kaller seg utøvere eller performere istedenfor dansere? Under festivalen vil vi gjøre opprør og ta tilbake dansen på det nye, utvidede dansefeltets premisser – der også den tenkende danseren får plass.
Arrangementet oppdateres.