Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
POST-DANCE
Kjøp billetter
22. oktober 2018 Kl. 11:00
23. oktober 2018 Kl. 11:00
23. oktober 2018 Kl. 22:00
Sted: Visningsrommet USF
Språk: Engelsk
Kategori: Workshop

Hva er dans?

Hva er ikke dans?

Post-dance er et forsøk på å skape en utvidet danseforståelse som kan romme og kontekstualisere den dansen som avviker, eller ikke lenger får plass i vår tradisjonelle danseforståelse - med andre ord, den dansen vi ofte møter på Oktoberdans sitt kunstneriske program.

Post-dance dukket først opp som begrep under konferansen Post-dance: Beyond the kinestetic experience and back initiert av MDT i Stockholm ved kunstnerisk leder Danjel Andersson høsten 2015. I 2017 ble boken Post-Dance (red.Danjel Andersson, Mette Edvardsen, Mårten Spångberg) utgitt. Både konferansen og den etterfølgende boken tar for seg post-dance som en fullbyrdet kjensgjerning, noe som har skjedd og som ikke kan gjøres om på, men etterlater flere løse tråder og lite konkret innhold i begrepet.

Under Oktoberdans 2018 vil Amanda Øiestad Nilsen bygge videre på hva post-dance er i møte med det frie dansekunstfeltet gjennom workshops, foredrag og samtaler i et forsøk på å samle de løse trådene og skape et mer konkret innhold for begrepet. Ønsket er å konkretisere det kunstneriske innholdet for post-dance som sjanger og/eller kunstform, men også se på hvilken betydning post-dance kan ha i en kulturpolitisk og dansevitenskapelig kontekst. Hva skjer for eksempel når alle dansere som avviker fra den tradisjonelle forståelsen av hva en danser er, kaller seg utøvere eller performere istedenfor dansere? Under festivalen vil vi gjøre opprør og ta tilbake dansen på det nye, utvidede dansefeltets premisser – der også den tenkende danseren får plass.

 Se detaljert agenda i infoboksen under.  

Post-dance er del av POSITIONS - diskursprogrammet på Oktoberdans. 

AGENDA

Mandag 22. oktober: HVA ER POST-DANCE?
Skrivekunstakademiet, USF

11:00 – 12:00: Bli kjent med hverandre – og hverandres forhold til post-dance. 
12:00 – 13:00: Foredrag: Introduksjon av post-dance som begrep. 
13:00 – 15:00: Diskusjon: Begrepets potensial og utfordringer. 


Tirsdag 23. oktober: HVA KAN POST-DANCE VÆRE? 
Visningsrommet USF

11:00 – 13:00: Øvelser og diskusjon med fokus på å skape innhold for begrepet. Hvordan ser for eksempel post-dance ut som kunstnerisk uttrykk (på Oktoberdans)? 
13:00 – 13:30: LUNSJ 
13:30 – 15:00: Forberedelse av kveldsarrangementet – En åpen scene for post-dance. 

22:00-23: Åpent arrangement

BIO

Amanda Øiestad Nilsen er utdannet teaterviter og dramaturg med bachelorgrad i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen og mastergrad i dramaturgi fra Aarhus Universitet. I 2017 skrev hun masteroppgave om post-dance med fokus på post-dance som et opprør for en rehabilitert danseforståelse i det frie scenekunstfeltet. Hun arbeider som kritiker og skribent, og som sufflør ved Nationaltheatret. Hun har også en post-dance-blogg: www.post-dance.com.