Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Corpus Hubris (working title)
Veli Lehtovaara
FI
Kjøp billetter
23. oktober 2021 Kl. 13:00
Sted: Stenersen, KODE 2
Kategori: Film

En reflekterende danseforestilling om menneskets arroganse overfor naturen og de uheldige følgene for kroppene våre. Vi viser den her på Meteor i form av et opptak av en arbeidsvisning som fant sted ved Stoa kultursenter i Helsinki den 30. juli 2021.

Corpus Hubris er en iscenesettelse fra et økologisk perspektiv, en hybrid mellom installasjon og performance, et samarbeid mellom to finske kunstnere, koreograf Veli Lehtovaara og billedkunster Eija-Liisa Ahtila, og et forsøk på å utvikle en økologisk poetikk for dans og billedkunst på scenen. 

Sentralt i stykket ligger en delt interesse, nysgjerrighet og medfølelse med ikke-menneskelige vesener og dere verdener. Utganspunktet er den kroppslige eksistensen og den menneskelige erfaringen med avhengigheten og utryddelsen av disse paralelle verdener. Målet er å skape et kunstverk som kan formidle erfaring, innsikt og forståelse for vår tilhørighet og opprinnelse i naturens sykluser og hva som skjer når disse syklusene forstyrres eller brytes. 

Lehtovaara bringer her til torgs sine arbeider om sammenhenger mellom økologisk tenkning, koreografisk praksis og kroppslig mangfold, som brynes mot Ahtilas visuelle orientering rundt biopolitikk, det postmennskelige og menneskelig erfaring. Ved hjelp av referanser fra kunsthistorie og litteratur, sanseerfaringer og koreografiske strukturer, forteller Corpus Hubris den innfløkte historien om menneskelig likegyldighet til miljøet og hvordan det slår tilbake på oss selv.