Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Danced Work in Progress
Spreafico Eckly
Kjøp billetter
05. mars 2021 Kl. 19:00
06. mars 2021 Kl. 19:00
07. mars 2021 Kl. 14:00
Sted: Tårnsalen, KODE 4
Kategori: Dans
Varighet: 75 minutt.

(Foto: Ben Speck)

Danced Work in Progress er en danseforestilling som fornyer seg for hver oppsetning. Den baserer seg på materiale fra den livslange danseerfaringen til dansere med ulik bakgrunn. Som en visuell fenomenologi eller en nærværets fragmenterte encyklopedi, viser den mangfold i individuelle veivalg og hvordan de alle bidrar til det vi kaller samtidsdans i dag.

Det koreografiske materialet består av sitater fra dansernes profesjonelle bakgrunn i form av bevegelsesfraser på et minutt hver. Danserne begynner med å repetere sine sitater i loop, like mange ganger som det er dansere på scenen. Denne regelen vil sørge for at publikum får sett hvert sitat i sin helhet. I løp av forestillingen vil de med gjevne mellomrom kopiere hverandres bevegelsesfraser i et forsøk på samklang. Det synlige resultatet vil bli et kaos av forskjellige epoker og bakgrunner og vil tidvis komme sammen i forhandlet enighet.

Det du vil se på scenen er ikke et resultat av koreografens kreative gest. De enkle reglene overrekker koreografien til utøverne selv og deres arsenal. Det du vil få se er summen av de erfaringene og den utøvende kunnskapen til danserne i forestillingen. Det dreier seg altså om en fortolkningsbasert koreografi. Fortolkning refererer i de utøvende kunster til«spill» og i teori til  «forståelse». Det du vil få se er hvordan dansernes utøvererfaring preger deres måte å lese det som skjer på scenen, og måten de fortolker den situasjonen de til enhver tid befinner seg i.

Lydbildet er også basert eller bygget på sitater, sitater fra lyden og musikken som ble brukt i de forskjellige produksjonene som denne forestillingen bygger på. Og hver av dansernes ti sitater vil tilsvare ti lydklipp som spilles når de danser.

kreditter

Konsept og organisering: Andrea Spreafico.
Koreografisk materiale og utøvere: Mirte Bogaert, Yohei Hamada, Annabelle Bonnéry,  Adrian Bartczak, Karen Eide Bøen
Lyd: Trond Lossius.
Co-produsert av BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og Lydgalleriet.
Takk til Bergen Dansesenter for lån av prøvelokaler.
Støttet av Bergen Kommune.