Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Only forever
Roza Moshtaghi
IR/NO
Kjøp billetter
20. oktober 2018 Kl. 18:00
21. oktober 2018 Kl. 18:00
Sted: Hordaland Kunstsenter
Kategori: INTIMATE AESTHETICS / UP & COMING
Varighet: 50 minutt GJESTESPILL

ONLY FOREVER er et vekselspill mellom dans og bilde, mellom konstant flyt og trangen til å skape faste sannheter. Med ønske om å redefinere og oppheve grenser og skiller, svever Roza Moshtaghi mellom tilsynelatende motsetninger. I en hybrid av ulike stemmer og uortodokse metoder strekker forestillingen seg forbi de utallige skillelinjene som ellers former, okkuperer og kontrollerer oss.

ONLY FOREVER tar deg inn i membranen mellom innside/utside, publikum/utøver og bilde/virkelighet. Skiller gjøres gjennomtrengelige og bevegelige, og fordreies og omdannes i det uendelige. Kvinnelig/mannlig, inkludering/ekskludering, individ/kollektiv, intimitet/fremmedgjøring, seriøs/useriøs. Her er det ikke skiller i det hele tatt. Det er oss. Jeg ser på deg/du ser på meg. Se på meg/ikke se på meg. ONLY FOREVER utfordrer vante forestillinger og atskillelser, og legger ny grunn mellom det vi tror, vet, er og kan bli.

KREDITTER

Sammen med: Roza Moshtaghi, Josefine Jussi Andersson, Ronak Moshtaghi, Trine Lise Moe, Aslak Aune Nygård. Støttet av Norsk Kulturråd.

BIO

Roza Moshtaghi bor og ånder i Oslo. Hun jobber med performance både som koregoraf og som utøver. Hun er opptatt av ting og strukturer; hvordan hun selv, bygninger, gater, natur, hendelser, kropper og ting generelt påvirker hverandre og tilpasser seg de sammenhengene de inngår i. Roza har en Master i koreografi fra Kunsthøyskolen i Oslo. Hun viser arbeidene sine internasjonalt og utvikler nye prosjekter med andre kunstnere, både i samarbeid eller som utøver. Nylige arbeider inkluderer FLINCH(2017), THE SMELL OF ITS SHIRT(2016), WATER GRAFFITI(2016).

rozamoshtaghi.com

VIDEO