Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Dark Dynamite
Rosalind Goldberg
NO
Kjøp billetter
26. oktober 2022 Kl. 21:00
27. oktober 2022 Kl. 21:00
Sted: Bergen Kjøtt
Kategori: Dans
Varighet: SAMPRODUKSJON

En danseforestilling som sprenger medisinens diagnoseapparat, og utvider rommet for det normalt menneskelige.

DARK DYNAMITE er en danseforestilling om de mørke kreftene som driver kroppen eller bremser den – trøtthet, sløvhet, apati, rastløshet, rotløshet, fortvilelse og ubestemt aggresjon. Krevende krefter. De kan ramme oss når som helst, men vi gjemmer dem bak diagnoser som innskrenker området for det normale. Ved å la den tøylesløse siden av livet få utfolde seg, peker denne koreografien på ideen om at livet er en selvformende materie utenfor vår kontroll, der mørke krefter er uunnværlige medspillere.

Medvirkende

Concept and choreography: Rosalind Goldberg

Developed with and performed by: Sigrid Hirsch Kopperdal 

Scenography: Tarje Eikanger Gullaksen 

Music: Camilla Barratt-Due

Light design: Anton Andersson

Illustration: Tarje Eikanger Gullaksen

 

Co-produced by: Henie Onstad Art Center, BIT-Tetatergarasjen Bergen, RAS – Regional Arena for Samtidsdans, Rosendal Teater Trondheim.

Supported by: The Oslo National Academy of the Arts, Rosalind Goldberg, Camilla Barratt-Due, Tarje Eikanger Gullaksen, Anton Andersson 

Mer informasjon

Kroppen bærer på et dynamittlager. Destruktive krefter lurer under huden. De er en del av oss. Vår evne til metamorfoser er en del av vår biologi. Vi hyller denne evnen til forandring. Det bli ofte sett på som noe postitivt, en progresjon, et fremskritt. Men det kan også gå andre veien, baklengs. Evnen til å forandre seg bli ofte oppveid av en form for ødeleggelse som ikke motsier livet. Den gjør livet mulig.

 

DARK DYNAMITE er en koreografi for en danser, flere skulpturer og et akustisk-elektronisk kor. Ledetråden i arbeidet har vært å utforske de mørke kreftene som former kroppene våre – som akselererer eller bremser oss – som trøtthet, sløvhet, apati, rastløshet, rotløshet, fortvilelse og ubestemt aggresjon. Disse kreftene er krevende, og kan utløses når som helst. De er en del av livet som mange helst vil glemme, som vi ofte gjemmer bak diagnoser som fjerner dem fra hverdagen. Jo mer vi diagnostiserer de sårbare sidene av livet, jo mer innskrenker vi det vi ser på som normalt. Ved å la den tøylesløse og strabasiøse siden av livet få utfolde seg, peker denne koreografien på ideen om at livet er en selvformende materie utenfor kontroll, der livets mørke krefter er uunnværlige medspillere.

 

  • «I dag risikerer depresjonsbegrepet å annektere ethvert mørke. ... Jo mer av sårbarheten vi benevner med medisinske navn, desto større blir risikoen for at vi krymper normaliteten» (Karin Johannisson, Melankolske Rom).

bio

Rosalind Goldberg (Sweden/Norway) is a choreographer based in Oslo. She is currently a research fellow at the Oslo National Academy of the Arts in Oslo with the Ph.D. project Choreography as a meaning-generating aggregate.  

 

Rosalind’s work explores processes of change and is characterized by a physical and conceptual approach to choreography, where the entanglement of the two directs the process. Central in her work is the question of what we can expect from the body - to what extent the body can change, and what sides of the body we hide away from, examined through a social, economic, cultural, and environmental perspective. She is interested in the unknown, uncomfortable, leaking, fantastic sides of bodily life and explores the murky water where biology and nations of the body are rubbing against each other. Drawing on inspiration from neurobiology, philosophy on plasticity, new materialism, and notions around the unknown, she creates practices to challenge the habitual in the dancer as a method to stir around with the body’s representation on stage.  

 

In 2022 Rosalind will premiere the new production DARK DYNAMITE at Henie Onstad Art Center in Norway. Previous works are, The Field (2020), Rut (2018), Still Life (2018), IMMUNSYSTEMET (2017), Jump with me! (2016), MIT (2013), Fake Somatic Practice (2011).  

 

Rosalind’s work has recently been performed at Impulstanz Festival in Vienna, TanzIm August in Berlin, Schauspielhaus Bochum, Sophiensaele in Berlin, Schauspielhaus Chemnitz, Uferstudios in Berlin, TanzFabrik Berlin, Dansens Hus in Stockholm, Inkonst in Malmö, Dansens Hus in Oslo, BIT-Teatergarasjen in Bergen, Henie Onstad Art Center, RosendalTeater in Trondheim, Black Box Teater in Oslo, RAS – Regional Arean for Samtidsdans, et al.