Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Letter Project: A choreography
Mirte Bogaert
NO/BE
Kjøp billetter
10. september 2020 Kl. 23:30
Sted: I postkassen
Kategori: Dans

Koreografi sendt som brev

Letter Project: A choreography er et analogt scenekunstprosjekt som utforsker hva scenekunst også kan være. Den bringer teateret hjem til deg i form av et brev i postkassen, og kan kalles en objektkoreografi.

Forestillingen om brevenes bevegelse i tid og rom erstatter og supplerer handlingsforløpet på scenen. Deres geografiske rekkevidde blir teaterets rom, og tiden fra du kjøper billett til du har fundert over innholdet i brevet blir forestillingens lengde. Brevenes innhold utdyper tanken om sin egen koreografi, reflekterer over sitt eget medium og teaterets mulighet samtidig som det knytter en personlig leseropplevelse til en delt poetisk erfaring med andre mottakere. Brevets dans forteller deg noe om dansens vesen i danserens fravær. Det retter oppmerksomheten mot leserens egne kroppslige bevegelser og forestillingsevne, og reflekterer over samvær, samtidighet, fravær og ensomhet.

Letter Project: A choreography er en koreografi som tøyer begrepet om dans, og som i denne unntakstilstanden av uviss varighet, tar en litt annen vei enn den digitale oppkoblingen som svar på begrensningen i tilgangen til teatersalen. Det er en forestilling som i høyeste grad benytter seg av forestillingsevnen. Der Mette Ingvartsen fjernet danserne og erstattet dem med bevegelige objekter i form av røykskulpturer i Evaporated landscapes, så fjerner Mirte like godt også hele scenen. Det vi står igjen med er brevene der de mottas, åpnes og leses, brev som i sin konkrete langsomhet føyer sammen fortid, fremtid og nåtid, og som evner å samle gjennom å bli spredt.

 

Kreditter

Idé og utvikling: Mirte Bogaert
Skapende utøver/ forfatter: Vincent Stephen
tekstkoreografi/ grafisk design: Raquel Maia Marques
Co-produksjon: BIT Teatergarasjen
Støttet av: Kulturrådet