Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Birget – et portrett av en prosess
Andreas Daugstad Leonardsen/Carte Blanche
NO
Få gratisbillett
21. oktober 2023 Kl. 19:15
22. oktober 2023 Kl. 17:15
Sted: Visningsrommet USF
Kategori: Film
Varighet: 32 minutter

En kort dokumentar om forestillingen BIRGET; ways to deal, ways to heal. Filmen viser samarbeid, samtaler og kunstnerisk utforskning mellom samiske kunstnere, internasjonale dansere og produksjonsapparatet på Carte Blanche. Den gir publikum et innblikk i den menneskelige, sosiale, politiske og kunstneriske dimensjonen av forestillingsprosessen. Dokumentaren viser også hvordan bevegelsesspråk og sceniske elementer er koblet til et samisk liv i dag. Leonardsen er en norsk og samisk filmskaper og visuell kunstner, for tiden basert i Kautokeino.

Lengde: 32 minutter 

 

Filmen er co-produsert av festspillene i Bergen og Den Norske Opera og Ballett.

Medvirkende

IDÈ & KONSEPT/IDEA & CONCEPT/ IDÉA JA KONSEAPTA: 

Elle Sofe Sara og Joar Nango 

 

KOREOGRAFI/CHOREOGRAPHY/KOREOGRAFIIJA:  

Elle Sofe Sara 

 

SCENOGRAFI/SCENOGRAPHY/ SCENOGRAFIIJA: 

Joar Nango 

 

KOSTYMEDESIGN/COSTUME DESIGNER/ BIVTTASHÁBMEJEADDJI 

Indrani Balgobin 

 

LYDDESIGN/ SOUND DESIGN/KOMPONISTA 

Anndaris Rimpi 

 

DRAMATURG/DRAMATURGY/ DRAMATURGA 

Thomas Schaupp 

 

LYSDESIGN/LIGHT DESIGN/ ČUOVGAHÁBMEJEADDJI:

Arne Kambestad 

 

KlIPP/EDITOR/ČUOHPPI:

Jon Endre Mørk / Andreas Daugstad Leonardsen

 

RESEARCH:  

Ravdna Turi Henriksen 

 

DANSERE /DANCERS/DÁNSÁRAT: 

Anne Lise Rønne, Irene Vesterhus Theisen, Ole Martin Meland, Aslak Aune Nygård, Caroline Eckly, Dawid Lorenc, Adrian Bartczak, Nadege Kubwayo, Noam Eidelman Shatil, Hanne van Driessche, Brecht Bovijn, Gaspard Schmitt, Daniel Mariblanca, Tilly Sordat & Trine Lise Moe 

 

 

CARTE BLANCHE: 

 

TEATERSJEF / ARTISTIC DIRECTOR/ TEÁHTERHOAVDA: 

Annabelle Bonnéry 

 

DIREKTØR /GENERAL MANAGER/ DIREKTEVRA: 

Tone Tjemsland 

 

KOMMUNIKASJONSSJEF / COMMUNICATIONS DIRECTOR/ GULAHALLANHOAVDA: 

Birthe Skotheim 

 

PRODUKSJONS – OG – PLANSJEF / PRODUCTION & PLANNING DIRECTOR/ BUVTTADAN- JA PLÁNAHOAVDA: 

Kirsti Rosseland 

Tora Rørholt Zwart  

 

PRØVELEDER / REHEARSAL DIRECTOR/ GEAHČČALANJOĐIHEADDJI: 

Susanna Recchia 

 

TURNESJEF / TOURING DIRECTOR/  

TURNEÁHOAVDA: 

Gulli Sekse 

 

SALGS OG MARKED /SALES & MARKETING/  

VUOVDIN JA MÁRKAN: 

Jonas Sharif Hordvik 

Line Jensen 

 

TEKNISK SJEF /TECHNICAL DIRECTOR/ TEKNIHKALAŠ HOAVDA: 

Jeroen de Groot 

 

TEKNISK KOORDINATOR /TECHNICAL COORDINATOR/ TEKNIHKALAŠ KOORDINÁHTOR: 

Mark Simon Watts 

 

LYSMESTER /CHIEF ELECTRICIAN/ ČUOVGAMEAŠTTIR: 

Robert Roespel 

 

LYDANSVARLIG / HEAD OF SOUND/ JIETNABIDDJI: 

Gunnar Innvær 

 

INSPISIENT OG SCENEMESTER /STAGE & TOUR MANAGER/ INSPISIENTA JA LÁVDEMEAŠTTIR: 

Jan Tore Solberg 

 

LYSTEKNIKER / LIGHT TECHNICIAN/ ČUOVGATEKNIHKKAR: 

Thomas Bruvik 

Hans Skogen 

 

LYDTEKNIKER / SOUND TECHNICIAN/  

JIETNATEKNIHKKAR: 

Leif Herland 

Evgeny Lysak 

 

SCENETEKNIKER / STAGE TECHNICIAN/ LÁVDETEKNIHKKAR: 

Vegard Veivåg 

 

KOSTYMEANSVARLIG /HEAD OF COSTUMES/ LÁVDEBIVTTASVÁSTIDEADDJI: 

Indrani Bolgabin 

 

PÅKLEDER /DRESSER/ GÁRVVUHEADDJI: 

Renate Rolland 

 

MODELLØR, SKREDDER / TAILOR / HÁBMEJEADDJI, GOARRU 

Martina Wilhelms 

 

KOSTYMEMAKER, SKREDDER /COSTUMEMAKER/ LÁVDEBIVTTASDAHKKI, GOARRU 

Kristine Akselberg 

 

SKREDDER, PÅKLEDER / TAILOR & DRESSER/ GÁRVVUHEADDJI: 

Krishna Biscardi 

 

HUSHOLDNING / HOUSEKEEPING/ VIESSODOALLU: 

Benigne Nizigiyimana & Davin Iratunga 

 

PR – FOTO / PR-Photo / PR – GOVAT: 

Helge Hansen / Montag 

Dancer: Max Makowski 

 

PROSESS-OG PRESSEFOTO / PROCESS & PRESSPHOTOS/PROSEASSA- JA PREASSAGOVAT 

Øystein Haara Grutle 

 

VIDEO 

David Alræk 

 

OVERSETTER / TRANSLATOR 

Ravdna Turi Henriksen