Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Kjøp på spillested
Billettsalg 1 time før forestilling.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
House
Bergen Arkitekthøgskole
NO
Kjøp billetter
05. februar 2017 Kl. 15:00
05. februar 2017 Kl. 19:00
Sted: Studio USF, USF Verftet
Kart
Kategori: Teater
Varighet: ca 50 minutter COPRODUKSJON

(foto: Norvall Skreien / Det første stupet)

Bergen Arkitektskole tilbyr denne våren et masterprogram om den forestående forvandlingen av Sentralbadet. Den nedlagte svømmehallen kan om få år bli fast tilholdssted for BIT Teatergarasjen og Carte Blanche. Fokus for kurset er samspillet mellom husets innhold (scenekunst) og den urbane sammenhengen det inngår.

For å få litt erfaring med de særegne komponentene og elementene som et teater er avhengig av for å fungere, skal studentene i februar sette opp sin egen forestilling og vise den for oss. Hele prosjektet avsluttes i juni med en større utstilling i Sentralbadet og en offentlig diskusjon om hva huset kan bli. 

Kurset vil se nærmere på rollen kulturelle institusjoner generelt spiller i en by, hvordan man best optimaliserer de midler som stilles til disposisjon, og best tar hensyn til bevaring og respekt for fortid og fremtid i eksisterende bygninger. Studentene vil få førstehåndskjennskap til sammenlignbare scenehus og prosjekter gjennom en tur til New York, men de ideene de måtte høste der skal innordnes i en tydelig ramme av eksisterende planer og budsjetter for Sentralbadet i Bergen. 

Viktige momenter her er bydelens identitet, byens kulturelle ambisjoner og husets rolle som offentlig bygg eller moderne samfunnshus. Det overordnede målet er å gi bud på hvordan arkitekturen best kan tjene kunstformen. Det er derfor spesielt interessant å merke seg at kurset vil forholde seg til det spesifikke ved dagens scenekunst nettopp i Bergen og at Bergen Arkitektskole med dette prosjektet ønsker å bidra som en kreativ og kritisk medspiller til den aktuelle prosessen rundt Sentralbadet.

Lærere: Cristian Stefanescu, Guillaume Eckly, Andrea Spreafico
Studenter: Linnea Axberg Algotsson, Auste Cijunelyte, Andrea Ellefsen, Frida Nytun Forshei, John Jinwoo Han, Bjørnar Skaar Haveland, Karla Lesley Kjellsdotter Jaeger, Ingrid Jordheim, Stein-Atle Juvik, Øyvind Kristiansen, Annabel Helene Baolin Angvik Lee, Jiajun Lu, Roman Perraudin, Douglas Peterson-Hui, Turid Skåden, Alvilde Fjell Sundal, Haoyang Wang.