Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
SYNSMASKINEN BURST NO/DK
Kjøp billetter
17. oktober 2015 Kl. 13:00
Sted: Cinemateket USF – Spilles på engelsk
Kategori: Seminar
Varighet: 13.00-17.00

Talkshow: Klimakrise, metanutbrudd og ubalanse

Gratis inngang (ingen billett eller påmelding er nødvendig)

Arrangementet vil bli live-streamed på www.synsmaskinen.net/maskin

 

I dette seminaret bruker vi formen til et talkshow for å få flere stemmer og uttrykksmåter til orde. Ikke bare forelesninger, men også kunst i form av video, lyd og performance vil ha likeverdige stemmer. Med klimakrisen som et bakteppe vil det være innslag fra kunst og vitenskap med forskjellige tilnærminger til klimakrisen.

 

Forelesninger av Jacob Lillemose og Karin Andreassen.

Andre deltakere: Hilde Methi, Signe Lidén, Frans Jacobi, Margrethe K Brekke, John Perlin, Alicia Cohen. Moderatorer: Pave Frans og Thomas Moore

 

Program:

13:00 Introduksjon Pave Frans og Thomas Moore

13:15 Karin Andreassen: Methane-leaking craters in the Arctic

14:00 John Perlin: video-opptak av samtale

 

14:30 Pause

 

14:45 Hilde Methi om prosjektet Dark Ecology (på Skype)

15:00 Visning av videoen Krysning (2013/2015) 22 min av Signe Lidén

15:30 Jacob Lillemose: Towards an Advanced Disaster Literacy, X AND BEYOND as Research Based Curatorial Practice

16:15 Diskusjon og spørsmål

16:30 Slutt

 

 

 

SYNSMASKINEN er et kunstnerisk utviklingsprosjekt (KU Project) ved Kunst- og Designhøyskolen i Bergen (KHiB) som startet i 2015 og vil pågå fram til 2018.

Kunstnergruppen SYNSMASKINEN ønsker å skape et rom for kontemplasjon over kontemporære politiske kriser. Prosjektet vil bestå av syv kunstprosjekter som utforsker en definert krise i vår tid. Sammen vil disse visjonene forsøke å brette ut en fremtidig kosmologi: en ny politisk horisont. BURST er det første av disse syv prosjekter som presenteres for offentligheten.

SYNSMASKINEN er en kunstner-gruppe i den forstand at hver produksjon er produsert i samarbeid mellom en ny gruppe deltakere som vil bestå av kunstnere og tenkere. I den forstand vil SYNSMASKINEN sondere begrepet forskningsgruppe. Hvordan kan kollektivitet adressere de politiske spørsmålene de undersøkte krisene inneholder på en visjonær måte?  

 

synsmaskinen.net

signeliden.com

darkecology.net

xandbeyond.dk

 

Foto: Vladimir Pushkarev